05:54 +08 Thứ sáu, 17/09/2021

NỘI DUNG WEBSITE

HỆ THỐNG TRA CỨU
Bấm vào đây để xem các thủ tục quy định của Sở GD&ĐT

Trang nhất » Tin Tức » KHUYẾN HỌC » Quỹ khuyến học » Học bổng và DS ủng hộ quỹ Khuyến học 


Danh sách ủng hộ quỹ khuyến học NH 2014-2015

Thứ sáu - 27/03/2015 17:32
DANH SÁCH ỦNG HỘ QUỸ KHUYẾN HỌC NH 2014-2015
Số tài khoản Quỹ khuyến học: 64210000284672 Ngân hàng BIDV Bảo Lộc

TT Họ và tên Địa chỉ Số ĐT Ngày Tài trợ năm 2014 Ghi chú
1 Ngân hàng BIDV     05/09/2014 6.000.000 Đã trao
2 Sacombank     05/09/2014 9.000.000 Đã trao
3 UBND TP. Bảo Lộc     10/11/2014 700.000 Đã trao
4 Học bổng Ánh Dương     05/09/2014 1.000.000 Đã trao
5 Ông Nguyễn Đồng Tuyên Nguyên HT trường THPT Lộc Thanh   15/11/2014 500.000 Hiện là GĐ TTGDTX
6 PHHS Nguyễn Lan Anh  Lơp 12A3 NH: 2014-2015   15/11/2014 100.000  
7 Tập thể lớp 12a3 Năm học 2014-2015   15/11/2014 555.000  
8 Cô Trịnh Trần Thu Thảo  Cựu học sinh năm học 1996-1997   15/11/2014 300.000  
9 Anh Lê Vũ Thế Lân Cựu học sinh năm học 1996-1997   15/11/2014 200.000  
10 Nhóm bạn Trần Đình Hòa ( công tác sài gòn) Cựu học sinh năm học 1996-1997   15/11/2014 2.500.000  
11 Cô Nguyễn Thị Hoài Thu  Giáo viện trường THPT Lộc Thanh    15/11/2014 500.000  
12 Cô Nguyễn Thị Lệ Thanh  Giáo viện trường THPT Lộc Thanh    15/11/2014 200.000  
13 Anh Đinh Duy Tân  Cựu học sinh năm học 2007-2010   15/11/2014 300.000  
14 Tập thể + phụ huynh 12a3 Năm học 2014-2015   15/11/2014 380.000  
15 Cô Nguyễn Thị Hoa  Giáo viện trường THPT Lộc Thanh    15/11/2014 500.000  
16 Tập thể + phụ huynh 12a5 Năm học 2014-2015   15/11/2014 400.000  
17 Thầy Vũ Hiền Nhân PHT  trường THPT Lộc Thanh    15/11/2014 500.000  
18 Cô Nguyễn Thị Mỹ Hằng GV  trường THPT Lộc Thanh    15/11/2014 200.000  
19 Gia đình thầy Cao Anh Tuấn HT  trường THPT Lộc Thanh    15/11/2014 1.000.000  
20 Anh Trịnh Trần Thanh Long  Cựu học sinh năm học 1996-1997   15/11/2014 100.000  
21 Cô Dương Thị Tâm Anh  Cựu học sinh năm học 2003-2005. Con thầy Tẩn   15/11/2014 1.000.000 GVCN Phan Văn Ẩn
22 Cô Bùi Thị Phương Nhung  GV  trường THPT Lộc Thanh    15/11/2014 100.000  
23 tập thể lớp 11a6 năm học 2014-2015   15/11/2014 360.000  
24 hội phụ huynh lớp 11a6 năm học 2014-2015   15/11/2014 150.000  
25 tập thể lớp 11a3 năm học 2014-2015   15/11/2014 360.000  
26 Cô Hoàng Thị Hồng Phúc  GV  trường THPT Lộc Thanh    15/11/2014 100.000  
27 tập thể lớp 11a4 năm học 2014-2015   15/11/2014 310.000  
28 hội phụ huynh lớp 12a9 năm học 2014-2015   15/11/2014 300.000  
29 tập thể lớp 12a9 năm học 2014-2015   15/11/2014 380.000  
30 tập thể lớp 12a5 năm học 2014-2015   15/11/2014 400.000  
31 tập thể lớp 12a4 + phụ huynh năm học 2014-2015   15/11/2014 710.000  
32 phụ huynh em Phạm Thế Sơn lớp 12a4 năm học 2014-2015   15/11/2014 50.000  
33 tập thể lớp 10a8 năm học 2014-2015   15/11/2014 360.000  
34 tập thể lớp 11a1 + phụ huynh  năm học 2014-2015   15/11/2014 600.000  
35 Nhà May  Hải Hằng  TP Bảo Lộc   15/11/2014 500.000  
36 Gia đình thầy Hồ văn Thân  GV  trường THPT Lộc Thanh    15/11/2014 500.000  
37 Gia đình thầy Trần Thạch Cẩm PHT  trường THPT Lộc Thanh    15/11/2014 500.000  
38 Anh Lê Ngọc Bình Cựu học sinh năm học 1989-1990   15/11/2014 500.000  
39 Chị Trần Thị Mộng Tuyền Cựu học sinh năm học 2002-2005   15/11/2014 500.000  
40 ChịTrần Thị Hồng Ngọc Cựu học sinh năm học 2001-2005   15/11/2014 500.000  
41 Tập thể lớp 10a6 + phụ huynh năm học 2014-2015   15/11/2014 760.000  
42 Tổ tiếng anh  GV  trường THPT Lộc Thanh    15/11/2014 400.000  
43 Cô Lưu Thị Lý  GV  trường THPT Lộc Thanh    15/11/2014 100.000  
44 Tổ hành chính      15/11/2014 300.000  
45 Cô Phạm Thị Khánh Vân  GV  trường THPT Lộc Thanh    15/11/2014 100.000  
46 Ban đại diện hội cha, mẹ học sinh  trường THPT Lộc Thanh    15/11/2014 1.000.000  
47 Tập thể lớp 12a8 năm học 2014-2015   15/11/2014 300.000  
48 Hai cháu Nguyễn Khiết Minh Tâm, Nguyễn Hương Thảo Nguyên GV  trường THPT Lộc Thanh    15/11/2014 200.000 Con thầy Hào
49 Tổ Sử - Địa - GDCD Trường THPT Lộc Thanh   15/11/2014 500.000  
50 Tập thể lớp 11a9 Năm học 2014-2015   15/11/2014 320.000  
51 Tập thể lớp + phụ huynh lớp 10a1 Năm học 2014-2015   15/11/2014 533.000  
52 Nhà sách Bam bi Bảo Lộc  Bảo Lộc, Lâm Đồng   15/11/2014 1.000.000  
53 Tập thể lớp 12a5 Niên khóa 2003 - 2006   15/11/2014 1.900.000 GVCN Trần Thạch Cẩm
54 Bé Mi Na Trường THPT Lộc Thanh    15/11/2014 100.000 Con cô Trần Thái Bảo
55 Tập thể lớp 10a2  Năm học 2014-2015   15/11/2014 360.000  
56 Tập thể lớp 12a2 Năm học 2014-2015   15/11/2014 360.000  
57 Tập thể lớp 12a1 Năm học 2014-2015   15/11/2014 380.000  
58 Ka Thị Huyền lớp 10a1 Năm học 2014-2015   15/11/2014 50.000  
59 Tập thể lớp 10a4 Năm học 2014-2015   15/11/2014 350.000  
60 Hội PH lớp 10a7 Năm học 2014-2015   15/11/2014 350.000  
61 Anh Nguyễn Xuân Trường Cựu học sinh niên khóa 1999-2001 lớp 12a7   15/11/2014 250.000 GVCN Nguyễn Thị Bảo Trâm
62 Nguyễn Văn Huy Hoàng Cựu học sinh niên khóa 2012-2013 lớp 12a7   15/11/2014 250.000 GVCN Nguyễn Thị Hoa
63 Tập thể lớp 11a8 năm học 2014-2015   15/11/2014 580.000  
64 Ông Phạm Ngọc Khanh PH Phạm Thị Mộng Tuyền lớp 11a9 NH 2014-2015   15/11/2014 50.000  
65 Ông Phạm Minh Chung Ph Phạm Thái Bích Vân lớp 11a9 NH 2014-2015   15/11/2014 50.000  
66 Cô Đinh Thị Sở GV  trường THPT Lộc Thanh    15/11/2014 200.000  
67 Gia đình thầy Lê Minh Công  GV  trường THPT Lộc Thanh    15/11/2014 1.000.000  
68 Thầy Vũ Minh Toàn  GV  trường THPT Lộc Thanh    15/11/2014 200.000  
69 Cơ sở nước uống Hòa Phát  Lộc Thanh   15/11/2014 300.000  
70 Cô Vũ Thị Kim Điệp  GV  trường THPT Lộc Thanh    15/11/2014 100.000  
71 Hội Phụ huynh lớp 12a1     15/11/2014 350.000  
72 Mai Lan  Cựu học sinh NK 2004-2007    15/11/2014 300.000 GVCN Nguyễn Thị Hoài Thu 
73 Thầy Trần Đức Tâm  GV  trường THPT Lộc Thanh    15/11/2014 200.000  
74 Thầy Phan Văn Ẩn  GV  trường THPT Lộc Thanh    15/11/2014 300.000  
75 Thầy Phạm Viết Thi  GV  trường THPT Lộc Thanh    15/11/2014 100.000  
76 Vũ Ngọc Tú Quyên  Cựu học sinh niên khóa 2004-2007   15/11/2014 200.000 GVCN Trần Thạch Cẩm
77 Bà Nguyễn Thị Thu Thảo Phụ huynh   15/11/2014 200.000  
78 Cô Lê Thị Tuyết Sương  GV  trường THPT Lộc Thanh    15/11/2014 100.000  
79 Cô Nguyễn Thị Tươi GV  trường THPT Lộc Thanh    15/11/2014 50.000  
80 Bà Nguyễn Thị Thu PH Nguyễn Thị Thành Tâm 10A1 NH 2014-2015   15/11/2014 100.000  
81 Công ty xây dựng Thuận Tiến  13 Nguyễn Trí Thanh, Phường 2 Bảo Lộc    15/11/2014 2.000.000  
82 Cô Nguyễn Thị Chiến  GV  trường THPT Lộc Thanh    15/11/2014 100.000  
83 Tập thể lớp 11a5 Năm học 2014-2015   15/11/2014 330.000  
84 Hội Phụ huynh lớp 12a10 Năm học 2014-2015   15/11/2014 350.000  
85 Tập thể lớp 12a10 Năm học 2014-2015   15/11/2014 341.500  
86 Cô Trần Thị Cẩm Hương  GV  trường THPT Lộc Thanh    15/11/2014 100.000  
87 Ông Lữ Quốc Đạt PH Lữ Gia Huy lớp 10A4 nh 2014-2015   15/11/2014 50.000  
88 Một số học sinh lớp 12a6 Cựu học sinh NH 2005-2006    15/11/2014 1.200.000 GVCN Trần Thị Ngân
89 Bà Trần Thị Tươi PH Phạm Ngọc Kiều Oanh 11A9 NH 2014-2015   15/11/2014 150.000  
90 Ông Phạm Văn Toản  PH Phạm Thế Hùng 11A9 NH 2014-2015   15/11/2014 30.000  
91 Bà Phạm Thị Tuyết  PH Nguyễn Thị Mỹ Uyên 11A9 NH 2014-2015   15/11/2014 50.000  
92 Tập thể lớp 10a5 Năm học 2014-2015   15/11/2014 500.000  
93 Tập thể lớp 10a9 Năm học 2014-2015   15/11/2014 360.000  
94 Tập thể lớp 12a7 Năm học 2014-2015   15/11/2014 400.000  
95 Cô Trần Thị Ngân GV  trường THPT Lộc Thanh    15/11/2014 100.000  
96 Bà Trần Lê Kim Anh  PH Hoàng Minh Nhật lớp 12A10 NH 2014-2015   15/11/2014 200.000  
97 Tập thể lớp 10a7 Năm học 2014-2015   15/11/2014 350.000  
98 Ông Vũ Văn Đệ PH Vũ Xuân Ngọc Trinh 12a8 NH 2014-2015   15/11/2014 100.000  
99 Bà Nguyễn Thị Kim Thúy  PH Trần Kim Hằng 11A9 NH 2014-2015   15/11/2014 50.000  
100 Ông Phan Ngọc Vinh PH Phan Thị Công Uyên 11A9 NH 2014-2015   15/11/2014 50.000  
101 Bà Phạm Thị Hương PH Nguyễn Ngọc Anh  11A9 NH 2014-2015   15/11/2014 50.000  
102 Ông Nguyễn Dũng  PH Nguyễn Ngọc Bích Trâm 11A9 NH 2014-2015   15/11/2014 50.000  
103 Hội Phụ huynh lớp 10a3 Năm học 2014-2015   15/11/2014 200.000  
104 Bà Mai Thị Thanh Duyên PH Trần Mai Thúy Vy 12a4 NH 2014-2015   15/11/2014 200.000  
105 Tập thể lớp 11a2 Năm học 2014-2015   15/11/2014 320.000  
106 Cô Nguyễn Thị Thu Hường GV  trường THPT Lộc Thanh    15/11/2014 100.000  
107 Thầy Nguyễn Đức Trung  GV  trường THPT Lộc Thanh    15/11/2014 200.000  
108 Tổ thể dục - Quốc Phòng  Trường THPT Lộc Thanh   15/11/2014 200.000  
109 Tổ Hóa  Trường THPT Lộc Thanh   15/11/2014 250.000  
110 Linh mục Nguyễn Văn Hoàng  Giáo xứ Tân Thanh    15/11/2014 3.000.000  
111 Hội Phụ huynh lớp 10a5 Năm học 2014-2015   15/11/2014 380.000  
112 Tập thể lớp 10a3 Năm học 2014-2015   15/11/2014 370.000  
113 GĐ thầy Nguyễn Công Thức  GV  trường THPT Lộc Thanh    15/11/2014 500.000  
114 Tập thể lớp 11a7 + Hội PH năm học 2014-2015   15/11/2014 1.000.000  
115 Nguyễn Hữu Sơn Cựu học sinh NK2005-2008   15/11/2014 200.000  GVCN Nguyễn Thị Hoa
116 Tổ Vật lý-công nghệ  Trường THPT Lộc Thanh   15/11/2014 500.000  
117 Hội Phụ huynh lớp 12a6 năm học 2014-2015   15/11/2014 300.000  
118 Tập thể lớp 12a6 năm học 2014-2015   15/11/2014 330.000  
119 Hội Phụ huynh lớp 11a5 năm học 2014-2015   15/11/2014 500.000  
120 Bà Đinh Thị Tuyết Vân PH Lê Triệu Cường 12A7 NH 2014-2015   15/11/2014 200.000  
121 Hội Phụ huynh lớp 12a7 Năm học 2014-2015   15/11/2014 400.000  
122 Bà Phạm Thị Xuân  PH Nguyễn Thị Minh Châu 11A9 NH 2014-2015   15/11/2014 50.000  
123 Nguyễn Thanh Thúy  Cựu học sinh NK 2003-2006    15/11/2014 300.000 GVCN cô Nguyễn Thị Mỹ Hằng
124 Cô Lê Thị Cẩm Hồng  GV  trường THPT Lộc Thanh    15/11/2014 100.000  
125 Thầy Phạm Đức Mậu  GV  trường THPT Lộc Thanh    15/11/2014 100000  
126 Ông Nguyễn Văn Sâm PH Nguyễn Văn Hiến 11A9 NH 2014-2015   15/11/2014 100.000  
127 Bà Ngô Thị Thắm PH Nguyễn Kiều Liên 11A7 NH 2014-2015   15/11/2014 200.000  
128 Ông Bùi Quang Khảm PH Bùi Huy Đại 12A5 NH 2014-2015   15/11/2014 200.000  
129 Trung tâm giống cây trồng phố hoa Lộc Sơn, Bảo Lộc   15/11/2014 500.000  
130 Cô Vũ Thị Minh Phương  GV  trường THPT Lộc Thanh    15/11/2014 300.000  
131 Thầy lưu Như Mười  GV  trường THPT Lộc Thanh    15/11/2014 50.000  
132 Tập thể lớp 12a8  Cựu học sinh NK 2011-2014   15/11/2014 1.000.000 GVCN cô Ngô Hồng Xoan
133 Trần Sơn Lâm  lớp 11a7 năm học 2014-2015   15/11/2014 100.000  
134 Bà Nguyễn Thị Thu Hà  PH Trần Hoàng Thắng 10A6 NH 2014-2015   15/11/2014 500.000  
135 ông Trần Xuân Phước  Thôn Thanh Hương, xã Lộc Thanh   15/11/2014 200.000  
136 Chú Đính + Cô Minh  Thôn Thanh Hương, xã Lộc Thanh   15/11/2014 300.000  
137 Bé Mỹ Tâm + Nhật Minh  Trường THPT Lộc Thanh    15/11/2014 200.000 Con cô Nguyễn Thị Hiền
138 Cô Lê Thị Hữu Hạnh  GV  trường THPT Lộc Thanh    15/11/2014 200.000  
139 Anh Lê Thành Tâm Cựu học sinh NK 1994-1997    15/11/2014 500.000 GVCN thầy Dương Tẩn
140 Ông Lê Sĩ Hòa  Chủ cơ khí xây dựng tp Bảo Lộc   15/11/2014 3.000.000  
141 Bà Mai Thanh Thủy PH Trịnh Đức Anh 11A5 NH 2014-2015   15/11/2014 50.000  
142 Cô Trần Thị Phương Uyên GV  trường THPT Lộc Thanh    15/11/2014 100.000  
143 Anh Bùi Võ Minh  Cựu học sinh NK 2004-2007 lớp 12A1   15/11/2014 200.000  
144 Bà Nguyễn Thị Thùy Dương PH Phạm Tuyết Minh 10a3 NH 2014-2015   15/11/2014 200.000  
145 Thầy Trương Đức Tài  GV  trường THPT Lộc Thanh    15/11/2014 500.000  
146 Cô Lê Thị Hạnh  GV  trường THPT Lộc Thanh    15/11/2014 500.000  
147 Baà Nguyễn Bích Đài Xuân  PH Trần Nguyễn Ngọc Tuyền 10A8 NH 2014-2015   15/11/2014 200.000  
148 Hôi phụ huynh lớp 10a8 Năm học 2014-2015   15/11/2014 300.000  
149 Cô Đỗ Thị Ngọc Liên  GV  trường THPT Lộc Thanh    15/11/2014 300.000  
150 Thầy Phạm Mạnh Hùng Trường THPT Lộc Thanh   18/11/2014 100.000  
151 Bà Phạm Thị Quế PH Trần Ngọc Minh 11A5   19/11/2014 100.000  
152 PH Lớp 12A2 Trường THPT Lộc Thanh   19/11/2014 360.000  
153 PH Lớp 12A8 Trường THPT Lộc Thanh   19/11/2014 200.000  
154 Cô Đặng Thị Lý Trường THPT Lộc Thanh   19/11/2014 100.000  
155 Cô Đỗ Thị Hồng Cty Bảo Minh Lâm Đồng   19/11/2014 200.000  
156 Thầy Phạm Đình Ái N.Hiệu trưởng trường THPT Lộc Thanh   20/11/2014 200.000  
157 Nhà nội trú Thành Nhân Xã Lộc Thanh   22/11/2014 2.000.000  
158 CHS Phan Ngọc Hoàng-2007 Đại diện BLL CHS năm 2010   25/11/2014 3.000.000 ( 1 triệu VNĐ + 100 USD)
159 CHS Nguyễn Văn Hợp C.Tác tại Quảng ngãi, CHS lớp 6A6 (97-98) 947856696 25/11/2014 1.000.000 GVCN: Nguyễn Thị Chiến
160 Nguyễn Văn Đồng Cựu học sinh 2003 - 2006   13/12/2014 100.000 GVCN: Nguyễn Thị Chiến
161 Vũ Quang Đoàn Cựu học sinh 2003 - 2006   13/12/2014 300.000 GVCN: Nguyễn Thị Chiến
162 Nguyễn Thị Hiền Cựu học sinh 2003 - 2006   13/12/2014 100.000 GVCN: Nguyễn Thị Chiến
163 Nguyễn Thị Thu Thảo Cựu học sinh 2003 - 2006   13/12/2014 100.000 GVCN: Nguyễn Thị Chiến
164 Nguyễn Cao Cường Cựu học sinh 2003 - 2006   13/12/2014 300.000 GVCN: Nguyễn Thị Chiến
165 Trần Thị Vy Cựu học sinh 2003 - 2006   13/12/2014 100.000 GVCN: Nguyễn Thị Chiến
166 Nguyễn Văn Duẩn Cựu học sinh 2003 - 2006   13/12/2014 100.000 GVCN: Nguyễn Thị Chiến
167 UBND xã Lộc Thanh     09/02/2015 1.000.000  
168 Trịnh Thị Hằng Nga Phòng kinh doanh Cty TNHH Hồ Nguyễn. 163 Nguyễn Văn Cừ, Lộc Phát, Bảo lộc, Lâm Đồng 0633.864251
0932.618326
02/6/2015 1.000.0000 Cự HS 2005-2007
169 TT  Lớp 12A8 Cựu HS 2000-2003   20/11/2014 600000  
          84.629.500 00

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn