05:41 +08 Thứ sáu, 17/09/2021

NỘI DUNG WEBSITE

HỆ THỐNG TRA CỨU
Bấm vào đây để xem các thủ tục quy định của Sở GD&ĐT

Trang nhất » Tin Tức » KHUYẾN HỌC » Quỹ khuyến học » Học bổng và DS ủng hộ quỹ Khuyến học 


Danh sách ủng hộ Lễ kỷ niệm 20.11 và Quỹ khuyến học năm học 2015 - 2016

Thứ năm - 07/01/2016 08:01
DANH SÁCH ỦNG HỘ TỔ CHỨC KỶ NIỆM 20.11 VÀ QUỸ KHUYẾN HỌC NĂM HỌC 2015 -2016

Số tài khoản tiếp nhận ủng hộ: 64210000284672, Ngân hàng BIDV Bảo Lộc, Lâm Đồng
Tổng số tiền ủng hộ là: 156.480.0000 đồng
Trong đó: Ủng hộ buổi lễ là: 52.750.000 đồng; Quỹ khuyến học là: 103.730.000 đồng

 

 
TT Họ và tên Địa chỉ Tổng
1 Nhà In Việt Phường 2, thành phố Bảo Lộc 1,000,000
2 Nhà Nội trú Thành Nhân Xã Lộc Thanh, thành phố Bảo Lộc 1,000,000
3 Nhà may Hải Hằng Phường 2, thành phố Bảo Lộc 500,000
4 Công ty TNHH Thái Thoại Nguyên Phường 1, thành phố Bảo Lộc 1,000,000
5 Công ty TNHH Thế Vinh Phường Lộc Sơn, thành phố Bảo Lộc 1,000,000
6 Cơ sở Cơ khí Xây dựng HÒA Phường 2, thành phố Bảo Lộc 2,500,000
7 Công ty Xây dựng Thuận Tiến Phường 2, thành phố Bảo Lộc 1,000,000
8 Bảo hiểm Bảo Việt Chi nhánh Bảo Lộc 500,000
9 Bảo hiểm Bảo Minh - Bảo Lộc Chi nhánh Bảo Lộc 300,000
10 Lớp Cô Trương Thị Hồng Phương Cựu học sinh niên khóa Niên khóa 2004 - 2007 4,500,000
11 Lớp Thầy Tài (Đại diện: Chị Thanh Thúy) Cựu học sinh niên khóa? 1,800,000
12 Lớp Cô Lê Thị Hạnh Cựu học sinh niên khóa? 2,400,000
13 Lớp Thầy Tài (Đại diện: Anh Vũ) Cựu học sinh niên khóa? 1,500,000
14 Lớp Cô Hiền (văn) (Đại diện: Anh Tuấn) Cựu học sinh niên khóa? 900,000
15  Anh Trần Đình Chiến Cựu học sinh niên khóa 1985-1987 300,000
16 Anh Nguyễn Đức Luận Cựu học sinh Niên khóa 1988-1993 2,000,000
17 Chị Nguyễn Ngọc Lan Anh Cựu học sinh Niên khóa 1992-1995 2,000,000
18 Anh Đào Duy Phước Cựu học sinh Niên khóa 1992-1995 500,000
19 Anh Nguyễn Hà Tiên Cựu học sinh Niên khóa 1996-1999 1,000,000
20 Anh Bùi Thế Gốt Cựu học sinh Niên khóa 1997-2000 900,000
21 Chị Lê Thị Kim Liên Cựu học sinh Niên khóa 1997-2000 900,000
22 Anh Hà Minh Phương Cựu học sinh Niên khóa 1997-2000 900,000
23 Anh Bùi Quốc Cựu học sinh Niên khóa 1997-2000 500,000
24 Chị Mai Thị Thu Thảo Cựu học sinh Niên khóa 1997-2000 900,000
25 Anh Nguyễn Văn Xem Cựu học sinh Niên khóa 1997-2000 900,000
26 Anh Chu Đình Mạnh Cựu học sinh Niên khóa 1997-2000 350,000
27 Anh Vũ Kim Chương Cựu học sinh Niên khóa 1998-2001 350,000
28 Anh Đỗ Gia Sơn Cựu học sinh Niên khóa 1998-2001 350,000
29 Phạm Ngọc Cảnh Cựu học sinh Niên khóa 1998-2001 300,000
30 Anh Ninh Duy Quang Cựu học sinh Niên khóa 1998-2001 350,000
31 Ninh Văn Túy Cựu học sinh Niên khóa 1998-2001 350,000
32 Đinh  Xuân Phương Cựu học sinh Niên khóa 1998-2001 350,000
33 Đinh Quang Hải Cựu học sinh Niên khóa 1998-2001 350,000
34 Trần Phát Cựu học sinh Niên khóa 1998-2001 350,000
35 Đỗ Thị Hoa Cựu học sinh Niên khóa 1998-2001 350,000
36 Hồ Văn Trong Cựu học sinh Niên khóa 1998-2001 350,000
37 Nguyễn Hoàng Đức Cựu học sinh Niên khóa 1998-2001 350,000
38 Nguyễn Đình Luyến Cựu học sinh Niên khóa 1998-2001 350,000
39 Lê Sơn Thao Cựu học sinh Niên khóa 1999-2002 300,000
40 Các Anh,Chị: Dung, Quân, Thúy Cựu học sinh Niên khóa 2000-2003 5,000,000
41 Anh Trần Quang Vinh Cựu học sinh Niên khóa 2000-2003 2,000,000
42 Anh Nguyễn Văn Hợp Cựu học sinh Niên khóa 2001-2004 1,000,000
43 Anh Nguyễn Quang Tuấn Cựu học sinh Niên khóa 2001-2004 2,000,000
44 Anh Nguyễn Bá  Quỳnh Cựu học sinh Niên khóa 2001-2004 100,000
45 Các Anh, Chị: Ngọc, Hiền, Lĩnh, Nhung Cựu học sinh Niên khóa 2001-2004, Lớp 12A3 cô Hiền CN 1,000,000
46 Anh Trần Thế Anh Cựu học sinh Niên khóa 2001-2004, Lớp 12A1 300,000
47 Anh Nguyễn Duy Thanh Cựu học sinh Niên khóa 2002-2005 500,000
48 Chị Dương Thị Tâm Anh Cựu học sinh Niên khóa 2002-2005 1,000,000
49 Chị Lê Trần Thảo Hà Cựu học sinh Niên khóa 2002-2005 500,000
50 Anh Hoàng Anh Tuấn Cựu học sinh Niên khóa 2002-2005 200,000
51 Chị Trần Thị Thu Vân Cựu học sinh  300,000
52 Anh Vũ Đình Huyên Cựu học sinh  300,000
53 Chị Nguyễn Thị Ngọc Quỳnh Cựu học sinh  300,000
54 Anh Lê Hồng Sơn Cựu học sinh  300,000
55 Anh Bùi Minh Phương Cựu học sinh  300,000
56 Anh Vũ Hiển Cựu học sinh 300,000
57 Anh Tạ Đình Ngọc Cựu học sinh  300,000
58 Lớp 12A5 năm học 2005-2006 Cựu học sinh Niên khóa 2003-2006 1,600,000
59 Lớp 12A6 năm học 2005-2006 Cựu học sinh Niên khóa 2003-2006 1,000,000
60 Anh Ngô Văn Duẫn Cựu học sinh Niên khóa 2003-2006 100,000
61 Anh Ngô Văn Đồng Cựu học sinh Niên khóa 2003-2006 200,000
62 Anh Nguyễn Văn Cường Cựu học sinh Niên khóa 2003-2006 200,000
63 Chị Nguyễn Thị Thu Hương Cựu học sinh Niên khóa 2003-2006 200,000
64 8 cựu học sinh Cựu học sinh Niên khóa 2004-2007, Lớp 12A1 2,400,000
65 Chị Trần Thị Tuyết Quỳnh Cựu học sinh Niên khóa 2004-2007 300,000
66 Chị Trần Thái Anh Đào Cựu học sinh Niên khóa 2004-2007 300,000
67 Chị Phạm Ngọc Mai Cựu học sinh Niên khóa 2004-2007 150,000
68 Chị Lê Vũ Thùy An Cựu học sinh Niên khóa 2006-2009 400,000
69 Anh Phong Cựu học sinh Niên khóa 2006-2009 300,000
70 Anh Nguyễn Văn Huy Hoàng Cựu học sinh Niên khóa 2010-2013(12CB6 NH 2012-2013) 200,000
71 Anh Trần Ngọc Thạch Cựu học sinh Niên khóa 2010-2013 100,000
72 Chị Trần Thị Hồng Cựu học sinh 50,000
73 Chị Mai Lan Cựu học sinh 100,000
74 Chị Trần Thị Hồng Ngọc Cựu học sinh Niên khóa 2003-2006, Lớp 12A7 200,000
75 Anh Ngô Văn Duẩn Cựu học sinh Niên khóa 2003-2006, Cô Chiến 100,000
76 Anh Nguyễn Văn Cường Cựu học sinh Niên khóa 2003-2006, Cô Chiến 200,000
77 Cao Thị Thu Huyền Cựu HS 300,000
78 Nguyễn Thị Mỹ Lan Cựu HS 300,000
79 Ông Bà Đinh Quang Tuân Phụ huynh của HS đã ra trường 200,000
80 Cô Trần Thị Yên Hòa Phụ huynh của Phạm Thị Nam Huế 2012-2015 100,000
81 Ông Trần Văn Lập Nguyên Trưởng ban đại diện Hội CMHS 1,000,000
82 Ông Phan Văn Ngọc Nguyên Trưởng ban đại diện Hội CMHS 100,000
83 Ông Bùi Quang Khảm Nguyên Trưởng ban đại diện Hội CMHS 200,000
84 Ông Vũ Kim Thanh Trưởng ban đại diện Hội CMHS năm học 2015-2016 200,000
85 Bà Đinh Thị Tuyết Vân Nguyên UVTT Ban đại diện CMHS trường 300,000
86 Thầy Phạm Đình Ái Nguyên Hiệu trưởng trường THPT Lộc Thanh 200,000
87 Cô Hồ Thị Thanh Thủy Nguyên giáo viên trường THPT Lộc Thanh 100,000
88 Cô Đinh Thị Hiên Nguyên Kế toán trường THPT Lộc Thanh 500,000
89 Cô Hoàng Vân Giang Nguyên giáo viên trường THPT Lộc Thanh 300,000
90 Thầy Nguyễn Đồng Tuyên Giám đốc TTGDTX tỉnh Lâm Đồng-Nguyên Hiệu trưởng 500,000
91 Nhóm GV trường Chu Văn An Nguyên giáo viên trường THPT Lộc Thanh 2,340,000
92 Thầy Nguyễn Văn Hùng PHT trường THCS Chu Văn An 100,000
93 Thầy Cao Xuân Cường Giáo viên trường THCS Chu Văn An 200,000
94 Cô Trần Vũ Bạch Ngọc Lan Giáo viên trường THCS Chu Văn An 400,000
95 Thầy Hoàng Anh Tuấn Giáo viên trường THCS Chu Văn An 100,000
96 Cô Trần Thị Kim Hoa Trường THCS Nguyễn Văn Trỗi - Bảo Lộc 300,000
97 Cô Lê Thị Nga Trường THCS Quang Trung - Bảo Lộc 300,000
98 Cô Huỳnh Thị Bình Nguyên giáo viên trường THPT Lộc Thanh 1,000,000
99 Cô Nguyễn Thị An Hậu Nguyên giáo viên trường THPT Lộc Thanh 200,000
100 Cô Trần Thanh Nhân Nguyên giáo viên trường THPT Lộc Thanh 500,000
101 Thầy Đào Vũ Hòa Nguyên giáo viên trường THPT Lộc Thanh 500,000
102 Thầy Võ Nhật Trí Hiệu trưởng trường THPT Lộc Thành 200,000
103 Đỗ Gia Mai Nguyên giáo viên trường THPT Lộc Thanh 250,000
104 Trần Thị Minh Châu Nguyên nhân viên trường THPT Lộc Thanh 250,000
105 Cô Nguyễn Thị Diệu Hạnh Nguyên giáo viên trường THPT Lộc Thanh 300,000
106 Thầy Hoàng Nghĩa Đình Nguyên   200,000
107 Cô Đinh Thị Vinh THPT Lê Hồng Phong - Di Linh 600,000
108 Cô Nguyễn Thị Đăng THCS Lộc Sơn - Bảo Lộc 300,000
109 Cô Lưu Minh Huyền Nguyên giáo viên trường THPT Lộc Thanh 300,000
110 Cô Phạm Kim Thêu Nguyên nhân viên trường THPT Lộc Thanh 300,000
111 Thầy Thái Vĩnh Quốc THPT Lộc Phát 300,000
112 Cô Võ Thanh Diệu Giáo viên trường THPT Bảo Lộc 300,000
113 Thầy Nguyễn Quang Thi Giáo viên trường THPT Bảo Lộc 300,000
114 Thầy Nguyễn Văn Báu Giáo viên trường THPT Bảo Lộc 200,000
115 Thầy Nguyễn Chí Cường Giáo viên trường THPT Bảo Lộc 200,000
116 Thầy Trần Quang Tiến Giáo viên trường THPT Bảo Lộc 300,000
117 Thầy Trí Giáo viên trường THPT Bảo Lộc 300,000
118 Cô Nguyễn Thị Thu Lan Giáo viên trường THPT Bảo Lộc 300,000
119 Cô Hoa Giáo viên trường THPT Bảo Lộc 200,000
120 Cô Nga Giáo viên trường THPT Bảo Lộc 200,000
121 Cô Phạm Thị Khánh Vân Giáo viên trường THPT Bảo Lộc 200,000
122 Thầy Trần Văn Lâm PHT trường THPT Bảo Lộc 200,000
123 Thầy Trần Xuân Hiệp Giáo viên trường THPT Nguyễn Du - Bảo Lộc 300,000
124 Cô Võ Thị Hoàn Giáo viên trường THPT Nguyễn Du - Bảo Lộc 400,000
125 Cô Vũ Thị Thanh Thảo Giáo viên trường THPT Nguyễn Du - Bảo Lộc 400,000
126 Cô Lê Thị Lâm Giáo viên trường THPT Nguyễn Du - Bảo Lộc 300,000
127 Cô Nguyễn Thị Hiền Giáo viên trường THPT Nguyễn Du - Bảo Lộc 300,000
128 Thầy Phan Văn Ẩn Giáo viên trường THPT Chuyên Bảo Lộc 800,000
129 Thầy Nguyễn Văn Đông Giáo viên trường THPT Chuyên Bảo Lộc 600,000
130 Cô Nguyễn Thị Bảo Trâm Giáo viên trường THPT Chuyên Bảo Lộc 300,000
131 Cô Phùng Thị Phương Lan Giáo viên trường THPT Chuyên Bảo Lộc 300,000
132 Cô Phạm Minh Châu Giáo viên trường THPT Chuyên Bảo Lộc 300,000
133 Thầy Lương Tấn Đức Giáo viên trường CĐ Công nghệ và Kinh Tế Bảo Lộc 500,000
134 Cô Nguyễn Thùy Dương Giáo viên trường CĐ Công nghệ và Kinh Tế Bảo Lộc 500,000
135 Tổ Văn Phòng Trường THPT Lộc Thanh 600,000
136 Tổ Ngữ Văn Trường THPT Lộc Thanh 900,000
137 Tổ  Sử - Địa - GDCD Trường THPT Lộc Thanh 900,000
138 Tổ Lý - KTCN Trường THPT Lộc Thanh 800,000
139 Tổ TD - QP Trường THPT Lộc Thanh 400,000
140 Cô Nguyễn Thị Hoài Thu Trường THPT Lộc Thanh 200,000
141 Cô Lê Thị Hữu Hạnh Trường THPT Lộc Thanh 100,000
142 Cô Đặng Thị Lý Trường THPT Lộc Thanh 100,000
143 Gia đình Cô Nguyễn Thị Mỹ Hằng Trường THPT Lộc Thanh 200,000
144 Cô Bùi Thị Phương Nhung Trường THPT Lộc Thanh 200,000
145 Cô Nguyễn Thị Hiền Trường THPT Lộc Thanh 200,000
146 Bé Mỹ Tâm- Nhật Minh Con cô Hiền Trường THPT Lộc Thanh 200,000
147 Bé Hoàng Ngọc Uyên Vi Con cô Phúc Trường THPT Lộc Thanh 100,000
148 Cô Nguyễn Thị Chiến Trường THPT Lộc Thanh 100,000
149 Cô Đặng Thị Khuyên Trường THPT Lộc Thanh 500,000
150 Gia đình Cô Trần Thái Bảo Trường THPT Lộc Thanh 200,000
151 Gia đình Cô Vũ Thị Bích Phượng Trường THPT Lộc Thanh 400,000
152 Gia đình Cô Nguyễn Thị Thanh Trường THPT Lộc Thanh 200,000
153 Cô Ngô Hồng Xoan Trường THPT Lộc Thanh 200,000
154 Cô Lê Thị Cẩm Hồng Trường THPT Lộc Thanh 200,000
155 Cô Lưu Thị Lý Trường THPT Lộc Thanh 200,000
156 Cô Vũ Thị Tâm Đan Trường THPT Lộc Thanh 200,000
157 Thầy Vũ Minh Toàn Trường THPT Lộc Thanh 200,000
158 Cô Lê Thị Hạnh Trường THPT Lộc Thanh 1,000,000
159 Cô Trần Thị Phượng Uyên Trường THPT Lộc Thanh 500,000
160 Cô Vũ Thị Minh Phương Trường THPT Lộc Thanh 500,000
161 Cô Trần Thị Ngân Trường THPT Lộc Thanh 200,000
162 Gia đình thầy Hồ Văn Thân Trường THPT Lộc Thanh 500,000
163 Thầy Phạm Đức Mậu Trường THPT Lộc Thanh 200,000
164 Thầy Nguyễn Đức Trung Trường THPT Lộc Thanh 200,000
165 Gia đình Thầy Nguyễn Công Thức Trường THPT Lộc Thanh 500,000
166 Gia đình Cô Đỗ Thị Hồng Thúy Trường THPT Lộc Thanh 500,000
167 Gia đình Thầy Trần Thạch Cẩm Trường THPT Lộc Thanh 500,000
168 Gia đình Thầy Nguyễn Bá Hào Trường THPT Lộc Thanh 500,000
169 Cô Trương Thị Hồng Phương Trường THPT Lộc Thanh 200,000
170 Cô Lê Thị Xinh Trường THPT Lộc Thanh 200,000
171 Cô Trịnh Thị Ngọc Dung Trường THPT Lộc Thanh 200,000
172 Gia đình Thầy Cao Anh Tuấn Trường THPT Lộc Thanh 2,000,000
173 Cô Đinh Thị Sở Trường THPT Lộc Thanh 300,000
174 Cô Lê Tuyết Sương Trường THPT Lộc Thanh 200,000
175 Cô Trần Thị Cẩm Hương Trường THPT Lộc Thanh 100,000
176 Cô Nguyễn Thị Thu Hường Trường THPT Lộc Thanh 200,000
177 Cô Vũ Thị Kim Điệp Trường THPT Lộc Thanh 200,000
178 Thầy Vũ Hiền Nhân Trường THPT Lộc Thanh 500,000
179 Gia đình Thầy Nguyễn Đức Trí Trường THPT Lộc Thanh 200,000
180 Hội CMHS trường Năm học 2015 - 2016 4,500,000
181 Lớp 10A1 Năm học 2015 - 2016 500,000
182 Tập thể Phụ huynh lớp 10A1 Năm học 2015 - 2016 350,000
183 Lớp 10A2 + tập thể PH Năm học 2015 - 2016 1,820,000
184 Tập thể lớp 10A2 Năm học 2015 - 2016 370,000
185 Ông Nguyễn Thái Hoàn PHHS Nguyễn Hoàng Bảo Huân lớp 10A2 năm học 2015-2016 200,000
186 Bà Trần Duy Mỹ Thúy PHHS Vũ Thanh Tú lớp 10A2 năm học 2015-2016 200,000
187 Lớp 10A3 Năm học 2015 - 2016 400,000
188 Lớp 10A4 Năm học 2015 - 2016 560,000
189 Tập thể Phụ huynh lớp 10A4 Năm học 2015 - 2016 1,200,000
190 Trưởng ban đại diện CMHS lớp 10A4 PHHS Đỗ Hoàng Phi Long lớp 10A4 năm học 2015-2016 700,000
191 PHHS Trần Duy Phú Lớp 10A4 năm học 2015-2016 250,000
192 PHHS Nguyễn Minh Đình Dương Lớp 10A4 năm học 2015-2016 50,000
193 PHHS Vũ Thị Tâm Uyên Lớp 10A4 Năm học 2015 - 2016 100,000
194 PHHS Lê Duy Phước Lớp 10A4 Năm học 2015 - 2016 100,000
195 Lớp 10A5 Năm học 2015 - 2016 760,000
196 Lớp 10A6 Năm học 2015 - 2016 350,000
197 PHHS Nguyễn Nhật Lan Lớp 10A6 Năm học 2015 - 2016 50,000
198 PHHS Nguyễn Hồng Mai Lớp 10A6 Năm học 2015 - 2016 100,000
199 Lớp 10A7 Năm học 2015 - 2016 450,000
200 Lớp 10A8 Năm học 2015 - 2016 500,000
201 Bà Trần Lê Kim Anh PHHS Hoàng Minh Trường lớp 10A8 năm học 2015-2016 500,000
202 PHHS Vũ Đức Việt Lớp 10A8 Năm học 2015 - 2016 200,000
203 PHHS Nguyễn Thịnh Minh Trang Lớp 10A8 Năm học 2015 - 2016 100,000
204 PHHS Trần Thu Thủy Lớp 10A8 Năm học 2015 - 2016 200,000
205 PHHS Nguyễn Thành Nghiệp Lớp 10A4 Năm học 2015 - 2016 200,000
206 Lớp 10A9 + Hội CMHS lớp Năm học 2015 - 2016 1,000,000
207 Lớp 10A10 Năm học 2015 - 2016 250,000
208 PHHS Hoàng Xuân Lê Ngọc Minh Lớp 10A10 Năm học 2015 - 2016 100,000
209 Lớp 11A1 Năm học 2015 - 2016 300,000
210 Hội CMHS lớp 11A1 Năm học 2015 - 2016 200,000
211 Bà Nguyễn Thị Thu PHHS Nguyễn Thị Thành Tâm lớp 11A1 năm học 2015-2016 100,000
212 Ông Trần Văn Thái PHHS Trần Thị Trang lớp 11A1 năm học 2015-2016 50,000
213 Lớp 11A2 Năm học 2015 - 2016 200,000
214 Hội CMHS lớp 11A2 Năm học 2015 - 2016 200,000
215 Lớp 11A3 Năm học 2015 - 2016 500,000
216 Hội CMHS lớp 11A3 Năm học 2015 - 2016 200,000
217 Lớp 11A4 Năm học 2015 - 2016 400,000
218 PHHS em Lữ Gia Huy  Lớp 11A4 năm học 2015-2016 200,000
219 PHHS Lê Quốc Hoàng  Lớp 11A4 năm học 2015-2016 100,000
220 PHHS Lê Hoàng Đông Nghi  Lớp 11A4 năm học 2015-2016 600,000
221 tập thể Lớp 11A5 + Phụ huynh Năm học 2015 - 2016 3,280,000
222 Lớp 11A6 Năm học 2015 - 2016 400,000
223 Bà Nguyễn Thị Thu Hà PHHS Trần Hoàng Thắng lớp 11A6 năm học 2015-2016 500,000
224 Lớp 11A7 Năm học 2015 - 2016 500,000
225 Hội CMHS lớp 11A7 Năm học 2015 - 2016 750,000
226 Ông Nguyễn Quang Long PHHS Nguyễn Vũ Quỳnh Như lớp 11A7 năm học 2015-2016 50,000
227 Lớp 11A8 Năm học 2015 - 2016 340,000
228 PHHS Nguyễn Thị Hồng Vy  Lớp 11A8 năm học 2015-2016 100,000
229 PHHS Trần Thị Quỳnh Anh  Lớp 11A8 năm học 2015-2016 50,000
230 PHHS Lê Cao  Lớp 11A8 năm học 2015-2016 50,000
231 PHHS Đinh Thiên Thuận  Lớp 11A8 năm học 2015-2016 100,000
232 PHHS Hoàng Vi  Lớp 11A8 năm học 2015-2016 100,000
233 PHHS Trần Nguyễn Ngọc Tuyền  Lớp 11A8 năm học 2015-2016 100,000
234 PHHS Trần Ngọc Huyền Trân  Lớp 11A8 năm học 2015-2016 100,000
235 Lớp 11A9 Năm học 2015 - 2016 350,000
236 PHHS Lại Vũ Thùy Đan  Lớp 11A9 năm học 2015-2016 100,000
237 Lớp 12A1 Năm học 2015 - 2016 470,000
238 Hội CMHS lớp 12A1 Năm học 2015 - 2016 200,000
239 Lớp 12A2 Năm học 2015 - 2016 100,000
240 Phụ huynh lớp 12A2 Năm học 2015 - 2016 200,000
241 PHHS Lê Vũ Mai Anh  Lớp 12A2 năm học 2015-2016 200,000
242 Lớp 12A3 Năm học 2015 - 2016 400,000
243 Lớp 12A4 Năm học 2015 - 2016 300,000
244 Lớp 12A5 Năm học 2015 - 2016 300,000
245 PHHS Trần Thái Hằng  Lớp 12A4 năm học 2015-2016 250,000
246 PHHS Trần Quốc Bảo  Lớp 12A5 năm học 2015-2016 50,000
247 PHHS Phạm Việt Khang  Lớp 12A5 năm học 2015-2016 200,000
248 Lớp 12A6 Năm học 2015 - 2016 500,000
249 Hội CMHS lớp 12A6 Năm học 2015 - 2016 400,000
250 Phụ Huynh 12A6 Năm học 2015 - 2016 200,000
251 Lớp 12A7 Năm học 2015 - 2016 500,000
252 Bà Ngô Thị Thắm PHHS Nguyễn Kiều Liên lớp 12A7 năm học 2015-2016 500,000
253 Lớp 12A8 Năm học 2015 - 2016 200,000
254 Hội CMHS 12A8 Năm học 2015 - 2016 300,000
255 Lớp 12A9 Năm học 2015 - 2016 320,000
256 Ông Phạm Văn Toản PHHS Phạm Thế Hùng lớp 12A9 năm học 2015-2016 50,000
257 Ông Trần Ngọc Ân PHHS Trần Nguyễn Mỹ Huyền lớp 12A9 năm học 2015-2016 50,000
258 Em Phạm Ngọc Thi Học sinh lớp 12A9 năm học 2015-2016 50,000
259 Ông Mạc Tùng Lâm PHHS Mạc Vĩnh An lớp 12A9 năm học 2015-2016 50,000
260 Ông Ngô Bá Thuật PHHS Ngô Thị Phương Hà lớp 12A9 năm học 2015-2016 50,000
261 Ông Dương Hùng Thạnh PHHS Dương Hồng Ánh lớp 12A9 năm học 2015-2016 50,000
262 Ông Nguyễn Đức Thắng PHHS Nguyễn Trần Thiên Thư lớp 12A9 năm học 2015-2016 50,000
263 Ông Chung Bá Phúc PHHS Chung Bá Đức lớp 12A9 năm học 2015-2016 50,000
264 Ông Phan Văn Thắng PHHS Phan Như Quỳnh lớp 12A9 năm học 2015-2016 50,000
265 Ông Nguyễn Quốc Hòa PHHS Nguyễn Thị Thu Hồng lớp 12A9 năm học 2015-2016 50,000
266 PHHS Nguyễn Thị Mỹ Uyên Lớp 12A9 năm học 2015-2016 40,000
267 Ông Phạm Ngọc Khanh PHHS Phạm Thị Mộng Tuyền lớp 12A9 năm học 2015-2016 50,000
268 Ông Trần Kim Thiện PHHS Trần Quỳnh Vy lớp 12A9 năm học 2015-2016 30,000
269 Ông Vũ Đức Phương PHHS Vũ Thị Kiều Mỹ lớp 12A9 năm học 2015-2016 100,000
270 Ông Phạm Văn Hà PHHS Phạm Ngọc Kiều Oanh lớp 12A9 năm học 2015-2016 50,000
271 Em Nguyễn Thị Thu Minh Lớp 12A9 năm học 2015-2016 50,000
272 Em Nguyễn Ngọc Bích Trâm Lớp 12A9 năm học 2015-2016 50,000
273 Em Phạm Thái Vân Lớp 12A9 năm học 2015-2016 50,000
274 Ông Trần Việt Anh PHHS Trần Kim Hằng lớp 12A9 năm học 2015-2016 50,000
275 Chị Trần Thị Thu Hiền Cựu học sinh niên khóa 1997 - 2000, Lớp 6A6 cô Chiến 500,000
276 PHHS Lê Tuấn Đạt Năm học 2015 - 2016 100,000
277 PHHS Lê Đoàn Tiểu My   50,000
278 Em Ka Thị Huyền   100,000
279 Ông Bùi Thanh Sơn PHHS Bùi Công Điền lớp năm học 2015-2016 50,000
280 Chị Vũ Thị Hồng Cựu học sinh niên khóa 2003 - 2006, Lớp 12A8 cô Chiến 150,000
281 Chị Trần Thảo Vy Cựu học sinh niên khóa 2003 - 2006, Lớp 12A8 cô Chiến 150,000
282 Chị Võ Thị Tuyết Cựu học sinh niên khóa 2004 - 2007, Lớp 12A8 cô Chiến (Du HS Nhật Bản) 3,000,000
283 Phụ huynh em Hoàng Mai Lớp 11A2, NK 2015 - 2016, lớp cô Nhung 500,000
284 Hội khuyến học Bảo Lộc   800,000
285 Hội khuyến học tỉnh Lâm Đồng   500,000
286 Ngân hàng Sacombank Bảo Lộc   10,000,000
287 Ngân hàng BIDV Bảo Lộc   9,000,000
288 Anh Nguyễn Quốc Tuấn Cựu HS niên khóa 2001-2004 1,000,000
289  Anh Nguyễn Văn Trường Cựu học sinh niên khóa 2003 - 2006, Lớp 12A8 cô Chiến 100,000
290  Trường CĐ VH.NT-DL S.Gòn Sài Gòn 500,000
291 Linh mục Nguyễn Văn Hoàng Lộc Thanh, Bảo Lộc 500,000
292 Nhà Nội trú Thành Nhân   1,000,000
  TỔNG CỘNG   156,480,000

      


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn