09:13 +08 Thứ ba, 28/09/2021

NỘI DUNG WEBSITE

HỆ THỐNG TRA CỨU
Bấm vào đây để xem các thủ tục quy định của Sở GD&ĐT

Trang nhất » Tin Tức » TỔ CHỨC » Công Đoàn » Hoạt động Công Đoàn 


Quy định về thu chi công đoàn 2013

Thứ ba - 07/01/2014 23:25
Quyết định về thu, chi Công đoàn năm 2013
TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG  VIỆT NAM
 
Số: 171/QĐ –TLĐ
 
 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
     Độc lập - Tự do- Hạnh phúc

     –––––––––––––––––––––––

Hà Nội, ngày  09  tháng  01  năm 2013

QUYẾT ĐỊNH
Về việc ban hành Quy định về thu,
chi, quản lý tài chính công đoàn cơ sở
 
ĐOÀN CHỦ TỊCH TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
 
- Căn cứ Luật Công đoàn năm 2012; Điều lệ Công đoàn Việt Nam.
- Căn cứ Nghị quyết Hội nghị lần thứ 10 Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam khóa X.
- Theo đề nghị của Ban Tài chính Tổng Liên đoàn.
 
QUYẾT ĐỊNH
 
Điều 1: Ban hành Quy định về  thu, chi, quản lý tài chính công đoàn cơ sở.
Điều 2: Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2013, thay thế Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 1445/QĐ-TLĐ ngày 16/12/2011 của Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.
Điều 3: Các ban, đơn vị trực thuộc Tổng Liên đoàn; công đoàn các cấp có trách nhiệm thi hành Quyết định này.
 
 
   
Nơi nhận:
 - Như Điều 3
 - Các đ/c UVĐCT TLĐ
 - Lưu:  Văn thư TLĐ.
 
TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH
  CHỦ TỊCH
 
                                               (Đã ký)
 
 
      Đặng Ngọc Tùng
   

Tải File đính kèm tại đây:
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn