10:21 +08 Thứ ba, 21/09/2021

NỘI DUNG WEBSITE

HỆ THỐNG TRA CỨU
Bấm vào đây để xem các thủ tục quy định của Sở GD&ĐT

Trang nhất » Tin Tức » DỮ LIỆU LƯU TRỮ 


Kết quả thi nghề phổ thông NH 2013-2014

Thứ bảy - 28/03/2015 11:22
SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO LÂM ĐỒNG
TRUNG TÂM GDTX LÂM ĐỒNG

KẾT QUẢ THI NGHỀ PHỔ THÔNG NĂM HỌC 2013 - 2014
KHÓA NGÀY 27 THÁNG 4 NĂM 2014
TRƯỜNG THPT: LÔC THANH

TT SBD HỌ TÊN NGÀY SINH LT TH BQ ĐỖ HỎNG XẾP LOẠI  MÔN THI
1 05.0022 Lê Thị Quỳnh Anh 02/02/1997 6,00 9,00 8,5 Đ   KHÁ TIN HỌC
2 05.0059 Nguyễn Hoàng Hải Âu 20/08/1997 5,50 9,00 8,0 Đ   KHÁ TIN HỌC
3 05.0064 Lại Ngọc Bảo 05/08/1997 8,50 10,00 9,5 Đ       GIỎI TIN HỌC
4 05.0071 Đỗ Thị Lâm Bích 31/03/1997 8,25 10,00 9,5 Đ       GIỎI TIN HỌC
5 05.0153 Trần Kiều Duyên 29/05/1997 5,75 8,50 8,0 Đ   KHÁ TIN HỌC
6 05.0167 Đào Đồn Điền 25/05/1997 5,00 5,00 5,0 Đ               TB TIN HỌC
7 05.0169 Nguyễn Mộng Điệp 23/05/1997 6,75 9,50 9,0 Đ       GIỎI TIN HỌC
8 05.0170 Trần Châu Điệp 24/04/1997 7,50 8,50 8,5 Đ   KHÁ TIN HỌC
9 05.0177 Nguyễn Minh Đức 08/08/1997 6,50 8,50 8,0 Đ   KHÁ TIN HỌC
10 05.0192 Nguyễn Thị Thu Hà 12/04/1997 7,00 9,50 9,0 Đ       GIỎI TIN HỌC
11 05.0197 Vũ Thị Thanh Hà 23/06/1997 7,25 8,50 8,0 Đ   KHÁ TIN HỌC
12 05.0204 Phạm Thanh Hải 21/09/1997 3,00 6,00 5,5 Đ               TB TIN HỌC
13 05.0215 Lê Thị Hồng Hạnh 19/06/1997 7,00 9,00 8,5 Đ   KHÁ TIN HỌC
14 05.0239 Phan Thúy Hiền 14/05/1997 6,75 5,00 5,5 Đ               TB TIN HỌC
15 05.0265 Nguyễn Việt Hoàng 16/07/1997 4,50 5,00 5,0 Đ               TB TIN HỌC
16 05.0274 Nguyễn Thị Thúy Hồng 28/08/1997 6,00 7,50 7,0 Đ   KHÁ TIN HỌC
17 05.0285 Trần Minh Hưng 27/02/1997 3,50 8,25 7,0 Đ               TB TIN HỌC
18 05.0347 Nguyễn Diệu Huyền Khương 12/12/1997 8,00 8,75 8,5 Đ   KHÁ TIN HỌC
19 05.0350 Đinh Văn Kiệt 21/10/1997 3,50 6,50 6,0 Đ               TB TIN HỌC
20 05.0353 Trần Kiều Thiên Kim 04/08/1997 8,25 10,00 9,5 Đ       GIỎI TIN HỌC
21 05.0377 Bùi Thị Mỹ Linh 30/08/1997 6,75 10,00 9,0 Đ       GIỎI TIN HỌC
22 05.0406 Nguyễn Thị Ngọc Mai 06/09/1997 7,25 10,00 9,5 Đ       GIỎI TIN HỌC
23 05.0453 Nguyễn Thụy Cẩm Ngọc 04/01/1997 8,25 7,75 8,0 Đ   KHÁ TIN HỌC
24 05.0473 Phạm Văn Khiêm Nhân 18/05/1997 8,25 9,00 9,0 Đ       GIỎI TIN HỌC
25 05.0487 Nguyễn Thị Yến Nhi 10/12/1997 5,00 6,00 6,0 Đ               TB TIN HỌC
26 05.0488 Vũ Tuyết Nhi 20/07/1997 7,75 7,50 7,5 Đ   KHÁ TIN HỌC
27 05.0578 Trần Thị Thanh Thúy Quỳnh 20/01/1997 6,00 5,75 6,0 Đ               TB TIN HỌC
28 05.0597 Đỗ Ngọc Đan Tâm 20/03/1997 8,00 7,00 7,5 Đ   KHÁ TIN HỌC
29 05.0644 Nguyễn Kim Thiên 04/06/1997 4,50 7,25 6,5 Đ               TB TIN HỌC
30 05.0655 Mai Xuân Thoại 21/11/1997 7,25 6,25 6,5 Đ               TB TIN HỌC
31 05.0700 Lê Thị Mai Trâm 24/07/1997 7,75 7,50 7,5 Đ   KHÁ TIN HỌC
32 05.0705 Phạm Thùy Ngọc Trâm 14/04/1997 6,25 9,50 8,5 Đ   KHÁ TIN HỌC
33 05.0736 Bùi Thị Hương Trinh 15/08/1997 4,75 9,00 8,0 Đ               TB TIN HỌC
34 05.0741 Trần Như Hương Trinh 12/10/1997 4,75 8,00 7,0 Đ               TB TIN HỌC
35 05.0815 Nguyễn Đình Văn 14/06/1997 5,00 5,50 5,5 Đ               TB TIN HỌC
36 05.0817 Nguyễn Thị Hoàng  Vy 20/04/1997 8,50 5,00 6,0 Đ               TB TIN HỌC
37 05.0841 Phạm Quỳnh Trúc Vy 24/02/1997 8,75 10,00 9,5 Đ       GIỎI TIN HỌC
38 05.0845 Trần Thúy Vy 15/08/1997 8,25 8,50 8,5 Đ   KHÁ TIN HỌC
39 05.0846 Trần Thụy Bích Vy 30/08/1997 7,75 5,00 5,5 Đ               TB TIN HỌC
40 07.0860 Phan Nguyễn Thành An 28/11/1997 5,00 9,75 8,5 Đ   KHÁ NHIẾP ẢNH
41 07.0903 Huỳnh Thị Như Bình 20/04/1997 8,50 10,00 9,5 Đ       GIỎI NHIẾP ẢNH
42 07.0972 Đỗ Thị Mỹ Duyên 18/09/1996 7,00 10,00 9,5 Đ       GIỎI NHIẾP ẢNH
43 07.0985 Hà Quốc Đạt 16/02/1997 7,50 9,50 9,0 Đ       GIỎI NHIẾP ẢNH
44 07.0990 Đỗ Tiến  Đạt  25/09/1997 6,50 9,50 9,0 Đ       GIỎI NHIẾP ẢNH
45 07.0992 Phạm Minh Điệp 05/02/1997 9,75 9,50 9,5 Đ       GIỎI NHIẾP ẢNH
46 07.1003 Phạm Minh  Đức 04/07/1997 6,75 9,50 9,0 Đ       GIỎI NHIẾP ẢNH
47 07.1004 Trịnh Công     Đức 08/12/1997 6,75 10,00 9,0 Đ       GIỎI NHIẾP ẢNH
48 07.1008 Vũ Hoàng Giang 25/04/1997 8,00 10,00 9,5 Đ       GIỎI NHIẾP ẢNH
49 07.1016 Phạm Minh Hải 16/05/1997 6,75 10,00 9,0 Đ       GIỎI NHIẾP ẢNH
50 07.1017 Lê Duyên Hải 01/04/1997 7,25 9,50 9,0 Đ       GIỎI NHIẾP ẢNH
51 07.1021 Bùi Ngọc   Hân 03/07/1997 4,75 10,00 8,5 Đ               TB NHIẾP ẢNH
52 07.1088 Vũ Hoàng Lan Hương 13/10/1997 7,75 9,50 9,0 Đ       GIỎI NHIẾP ẢNH
53 07.1089 Trần Thị Xuân Hương 11/12/1996 7,50 9,75 9,0 Đ       GIỎI NHIẾP ẢNH
54 07.1120 Nguyễn Đức Khải               NHIẾP ẢNH
55 07.1163 Nguyễn Thị Kiều Loan 31/08/1997 6,00 9,50 8,5 Đ   KHÁ NHIẾP ẢNH
56 07.1191 Bùi Quang Minh 26/07/1996 3,25 9,50 8,0 Đ               TB NHIẾP ẢNH
57 07.1197 Nguyễn Nhất Nam 11/06/1997 9,25 9,50 9,5 Đ       GIỎI NHIẾP ẢNH
58 07.1202 Trần Thị Nguyệt Nga               NHIẾP ẢNH
59 07.1214 Trần Trọng Nghĩa 09/05/1997 5,25 10,00 9,0 Đ       GIỎI NHIẾP ẢNH
60 07.1275 Nguyễn Thái Phi 22/06/1997 5,00 9,50 8,5 Đ   KHÁ NHIẾP ẢNH
61 07.1292 Vũ Duy Phương 12/09/1996 4,25 10,00 8,5 Đ               TB NHIẾP ẢNH
62 07.1293 Nguyễn Thị Phương 10/05/1997 3,75 9,75 8,5 Đ               TB NHIẾP ẢNH
63 07.1317 Nai En Sai 03/05/1996 5,75 9,50 8,5 Đ   KHÁ NHIẾP ẢNH
64 07.1322 Nguyễn Nhật Sang 19/10/1996 7,50 9,75 9,0 Đ       GIỎI NHIẾP ẢNH
65 07.1327 Nguyễn Ngọc Sơn               NHIẾP ẢNH
66 07.1336 Vũ Thanh Tâm 05/10/1997 3,75 9,75 8,5 Đ               TB NHIẾP ẢNH
67 07.1361 Phan Thị Thanh Thành 05/03/1997 4,25 10,00 8,5 Đ               TB NHIẾP ẢNH
68 07.1374 Bùi Thị  Thảo 01/09/1997 6,75 9,75 9,0 Đ       GIỎI NHIẾP ẢNH
69 07.1387 Đoàn Thị Thoa 22/02/1997 6,00 10,00 9,0 Đ       GIỎI NHIẾP ẢNH
70 07.1392 Mạc Thị Hoài Thu 02/09/1996 7,50 9,50 9,0 Đ       GIỎI NHIẾP ẢNH
71 07.1393 Ka Yến Thu 04/03/1997 7,75 9,50 9,0 Đ       GIỎI NHIẾP ẢNH
72 07.1398 Nguyễn Hữu Thuận 15/01/1997 4,25 9,50 8,0 Đ               TB NHIẾP ẢNH
73 07.1401 Trần Thị Hoài Thương 07/12/1997 5,50 10,00 9,0 Đ       GIỎI NHIẾP ẢNH
74 07.1403 Vũ Thị Thanh Thúy 25/05/1997 4,00 10,00 8,5 Đ               TB NHIẾP ẢNH
75 07.1408 Phạm Xuân Thùy 25/03/1997             NHIẾP ẢNH
76 07.1414 Trần Thu  Thủy 16/01/1997             NHIẾP ẢNH
77 07.1415 Tô Thị Mai Thy 03/12/1996 5,75 9,50 8,5 Đ   KHÁ NHIẾP ẢNH
78 07.1422 Nguyễn Minh Tiến 14/07/1997 5,75 9,50 8,5 Đ   KHÁ NHIẾP ẢNH
79 07.1423 Vũ Bảo Tiến 29/03/1997 4,75 9,50 8,5 Đ               TB NHIẾP ẢNH
80 07.1430 Nguyễn Văn Tín 10/07/1997 4,00 9,50 8,0 Đ               TB NHIẾP ẢNH
81 07.1438 Nguyễn Kiều Trâm 08/06/1997             NHIẾP ẢNH
82 07.1439 Nguyễn Thị Bảo Trâm 15/02/1997 6,00 9,75 9,0 Đ       GIỎI NHIẾP ẢNH
83 07.1440 Nguyễn Thị Mai  Trâm 15/02/1997 6,00 9,75 9,0 Đ       GIỎI NHIẾP ẢNH
84 07.1441 Nguyễn Thị Hồng Trâm 17/10/1997 8,00 10,00 9,5 Đ       GIỎI NHIẾP ẢNH
85 07.1443 Trần Mộng  Trầm 10/08/1997 6,00 10,00 9,0 Đ       GIỎI NHIẾP ẢNH
86 07.1450 Ngô Thị Thùy Trang 18/04/1997 8,75 10,00 9,5 Đ       GIỎI NHIẾP ẢNH
87 07.1458 Ka  Triệu 12/12/1997 6,00 9,50 8,5 Đ   KHÁ NHIẾP ẢNH
88 07.1468 Bùi Nam Trúc 01/05/1997 6,75 9,75 9,0 Đ       GIỎI NHIẾP ẢNH
89 07.1470 Nguyễn Chí Trung 19/01/1997 5,75 9,75 9,0 Đ       GIỎI NHIẾP ẢNH
90 07.1472 Nguyễn Quang Trường 09/04/1997 5,00 9,50 8,5 Đ   KHÁ NHIẾP ẢNH
91 07.1473 Nguyễn Nhật  Trường 20/10/1997 5,75 9,75 9,0 Đ       GIỎI NHIẾP ẢNH
92 07.1474 Bùi Nhật Trường 07/12/1997 6,50 9,50 9,0 Đ       GIỎI NHIẾP ẢNH
93 07.1475 Nguyễn Xuân Trường 10/10/1997 7,50 9,75 9,0 Đ       GIỎI NHIẾP ẢNH
94 07.1476 Ngô Xuân  Trường 30/05/1997 6,00 9,50 8,5 Đ   KHÁ NHIẾP ẢNH
95 07.1491 Trần Thị Mộng Tuyền 02/01/1997 8,00 9,75 9,5 Đ       GIỎI NHIẾP ẢNH
96 07.1495 Nguyễn Thị Thu Uyên 23/09/1997 9,50 10,00 10,0 Đ       GIỎI NHIẾP ẢNH
97 07.1496 Mai Nguyễn Hương Uyên 12/10/1997 8,50 10,00 9,5 Đ       GIỎI NHIẾP ẢNH
98 07.1497 Nguyễn Thị Thu Uyên 07/08/1997 6,25 9,50 8,5 Đ   KHÁ NHIẾP ẢNH
99 07.1503 Nguyễn Thị   Vân 01/03/1997 7,50 9,75 9,0 Đ       GIỎI NHIẾP ẢNH
100 07.1508 Bùi Hà Vi 08/11/1997 5,75 10,00 9,0 Đ       GIỎI NHIẾP ẢNH
101 07.1516 Lê Anh 06/02/1997 6,25 9,50 8,5 Đ   KHÁ NHIẾP ẢNH
102 07.1517 Nguyễn Trọng 10/09/1997 5,50 9,75 8,5 Đ   KHÁ NHIẾP ẢNH
103 07.1521 Nguyễn Quốc Vương 12/05/1997 5,25 9,75 8,5 Đ   KHÁ NHIẾP ẢNH
104 07.1526 Phạm Vương Ngọc Khánh Vy 05/03/1997 4,75 9,50 8,5 Đ               TB NHIẾP ẢNH
105 07.1527 Phạm Thị Thảo Vy 09/09/1997 5,00 9,75 8,5 Đ   KHÁ NHIẾP ẢNH
106 07.1528 Trần Hạ Vy 03/10/1997 8,00 9,50 9,0 Đ       GIỎI NHIẾP ẢNH
107 07.1532 Vũ Mai Trúc Xuân 27/09/1997 9,75 9,75 10,0 Đ       GIỎI NHIẾP ẢNH
108 05.0007 Nguyễn Duy Ân 07/02/1997 6,50 9,00 8,5 Đ   KHÁ TIN HỌC
109 05.0011 Trần Thiên  Ân 17/03/1997 4,50 9,50 8,5 Đ               TB TIN HỌC
110 05.0023 Lê Thị Trâm Anh 23/06/1997 5,25 9,00 8,0 Đ   KHÁ TIN HỌC
111 05.0032 Nguyễn Mỹ Kim  Anh 17/08/1997 5,50 10,00 9,0 Đ       GIỎI TIN HỌC
112 05.0037 Nguyễn Thị Lan Anh 05/03/1997 6,50 9,00 8,5 Đ   KHÁ TIN HỌC
113 05.0056 Nguyễn Thị Ngọc Ánh 03/10/1997 5,50 8,50 8,0 Đ   KHÁ TIN HỌC
114 05.0057 Nguyễn Thị Ngọc Ánh 20/01/1997 4,75 9,50 8,5 Đ               TB TIN HỌC
115 05.0073 Nguyễn Thị Ngọc Bích 13/02/1997 7,50 10,00 9,5 Đ       GIỎI TIN HỌC
116 05.0077 Nguyễn Thị Thu Bình 08/11/1997 6,50 9,50 9,0 Đ       GIỎI TIN HỌC
117 05.0092 Trần Như Quỳnh Chi 07/06/1997 5,00 5,00 5,0 Đ               TB TIN HỌC
118 05.0102 Lê Thị Hồng Cúc 10/01/1997 4,50 10,00 8,5 Đ               TB TIN HỌC
119 05.0115 Đào Thị Kim Dung 05/02/1997 6,50 5,00 5,5 Đ               TB TIN HỌC
120 05.0120 Phùng Thị Dung 08/09/1997 7,00 5,00 5,5 Đ               TB TIN HỌC
121 05.0122 Trần Nguyễn Thùy Dung 27/02/1997 5,50 5,00 5,0 Đ               TB TIN HỌC
122 05.0135 Trần Kim Huỳnh Dương 08/08/1997 6,50 9,50 9,0 Đ       GIỎI TIN HỌC
123 05.0146 Lê Mộng Kiều  Duyên 19/09/1997 4,00 5,00 5,0 Đ               TB TIN HỌC
124 05.0151 Nguyễn Thị Hồng Duyên 11/03/1997 6,75 5,00 5,5 Đ               TB TIN HỌC
125 05.0154 Trần Quỳnh Duyên 08/11/1997 6,00 7,50 7,0 Đ   KHÁ TIN HỌC
126 05.0157 Vũ Bão Đại 14/08/1997 5,00 5,00 5,0 Đ               TB TIN HỌC
127 05.0165 Trần Tiến Đạt 05/06/1997 8,50 5,00 6,0 Đ               TB TIN HỌC
128 05.0172 Nguyễn Thụy Ly Đình 22/02/1997 5,25 6,50 6,0 Đ               TB TIN HỌC
129 05.0179 Trần Ngọc Đức 24/02/1997 5,00 7,00 6,5 Đ               TB TIN HỌC
130 05.0191 Nguyễn Thị Thu 17/02/1997 4,75 8,00 7,0 Đ               TB TIN HỌC
131 05.0193 Nguyễn Thị Thu 18/05/1997 6,25 8,50 8,0 Đ   KHÁ TIN HỌC
132 05.0195 Trần Nguyễn Thúy 02/02/1997 5,75 9,25 8,5 Đ   KHÁ TIN HỌC
133 05.0206 Trịnh Thị Hồng Hải 18/02/1997 8,25 5,00 6,0 Đ               TB TIN HỌC
134 05.0209 Nguyễn Trần Bảo  Hân 04/03/1997 5,75 7,00 6,5 Đ               TB TIN HỌC
135 05.0213 Nguyễn Thị Phượng Hằng 25/01/1997 7,00 8,00 8,0 Đ   KHÁ TIN HỌC
136 05.0218 Trần Hồng Hạnh 06/03/1997 6,00 5,00 5,5 Đ               TB TIN HỌC
137 05.0220 Vũ Thị Mỹ Hạnh 24/05/1997 7,50 5,00 5,5 Đ               TB TIN HỌC
138 05.0237 Nguyễn Thị Thu Hiền 27/05/1997 6,25 5,50 5,5 Đ               TB TIN HỌC
139 05.0241 Trần Thị Thu Hiền 19/06/1997 5,75 6,00 6,0 Đ               TB TIN HỌC
140 05.0262 Lại Văn Hoàng 17/06/1997 3,00 6,00 5,5 Đ               TB TIN HỌC
141 05.0266 Ninh Thái Hoàng 15/08/1997 6,00 9,50 8,5 Đ   KHÁ TIN HỌC
142 05.0277 Nguyễn Gia Huân 30/10/1997 6,50 9,25 8,5 Đ   KHÁ TIN HỌC
143 05.0291 Nguyễn Thị Thùy Hương 15/09/1997 7,00 9,25 8,5 Đ   KHÁ TIN HỌC
144 05.0292 Ninh Trần Thu Hương 07/07/1997 5,25 5,00 5,0 Đ               TB TIN HỌC
145 05.0298 Vũ Thị Lan Hương 12/09/1997 6,00 6,75 6,5 Đ               TB TIN HỌC
146 05.0305 Nguyễn Ngọc Huy 10/01/1997 6,00 9,50 8,5 Đ   KHÁ TIN HỌC
147 05.0306 Nguyễn Quang Huy 02/07/1997 6,00 6,00 6,0 Đ               TB TIN HỌC
148 05.0307 Nguyễn Thành Huy 22/12/1997 6,00 9,25 8,5 Đ   KHÁ TIN HỌC
149 05.0313 Trần Ngọc Huy 27/01/1997 5,00 10,00 9,0 Đ       GIỎI TIN HỌC
150 05.0325 Nguyễn Thị Bích Huyền 04/09/1997 7,50 8,75 8,5 Đ   KHÁ TIN HỌC
151 05.0328 Nguyễn Thị Thảo Huyền 10/02/1997 5,50 7,25 7,0 Đ   KHÁ TIN HỌC
152 05.0330 Phùng Thị Ngọc Huyền 12/07/1997 4,25 7,00 6,5 Đ               TB TIN HỌC
153 05.0341 Ma Khiên 19/05/1996 5,50 5,00 5,0 Đ               TB TIN HỌC
154 05.0351 Ngô Thị Diễm  Kiều 15/02/1997 5,00 7,75 7,0 Đ   KHÁ TIN HỌC
155 05.0354 Trần Thị Kim 03/07/1996 8,00 7,00 7,5 Đ   KHÁ TIN HỌC
156 05.0364 Trần Thị Hoàng Lan 19/07/1997 5,75 9,50 8,5 Đ   KHÁ TIN HỌC
157 05.0367 Nguyễn Thị Nhật Lệ 12/11/1997 6,00 8,50 8,0 Đ   KHÁ TIN HỌC
158 05.0369 Vũ Diễm Lệ 01/01/1997 6,75 10,00 9,0 Đ       GIỎI TIN HỌC
159 05.0379 Đỗ Thị Linh 01/06/1997 8,00 9,50 9,0 Đ       GIỎI TIN HỌC
160 05.0395 Phạm Thị Loan 02/09/1997 4,75 8,00 7,0 Đ               TB TIN HỌC
161 05.0409 Trịnh Như Mai 23/11/1997 7,00 10,00 9,5 Đ       GIỎI TIN HỌC
162 05.0411 Nguyễn Đức Mạnh 02/01/1997 5,75 10,00 9,0 Đ       GIỎI TIN HỌC
163 05.0415 Nguyễn Đức Anh Minh 26/10/1997 5,75 8,50 8,0 Đ   KHÁ TIN HỌC
164 05.0416 Nguyễn Hoàng Công Minh 19/06/1997 5,50 8,75 8,0 Đ   KHÁ TIN HỌC
165 05.0423 Nguyễn Trung Mỹ 08/02/1997 7,50 10,00 9,5 Đ       GIỎI TIN HỌC
166 05.0455 Phạm Thị Kim Ngọc 29/10/1997 4,50 8,00 7,0 Đ               TB TIN HỌC
167 05.0456 Phan Thị Ngọc 18/06/1996 5,00 7,50 7,0 Đ   KHÁ TIN HỌC
168 05.0471 Vũ Nguyễn Minh Nhã 12/04/1997 5,75 8,50 8,0 Đ   KHÁ TIN HỌC
169 05.0475 Võ Chí Nhân 18/12/1997 6,75 8,00 7,5 Đ   KHÁ TIN HỌC
170 05.0496 Phạm Thị Quỳnh Như 27/04/1997 7,25 7,75 7,5 Đ   KHÁ TIN HỌC
171 05.0505 Vũ Thị Kim Nữ 23/03/1997 5,00 5,00 5,0 Đ               TB TIN HỌC
172 05.0510 Nguyễn Trần Hoàng Oanh 03/10/1997 7,75 10,00 9,5 Đ       GIỎI TIN HỌC
173 05.0511 Phạm Thị Kim Oanh 21/02/1997 6,25 8,75 8,0 Đ   KHÁ TIN HỌC
174 05.0515 Đặng Quỳnh Phương Phi 03/04/1997 7,00 7,00 7,0 Đ   KHÁ TIN HỌC
175 05.0517 Ka Phong 10/02/1997 7,50 7,00 7,0 Đ   KHÁ TIN HỌC
176 05.0523 Nguyễn Anh Phú 13/09/1997 6,75 9,50 9,0 Đ       GIỎI TIN HỌC
177 05.0532 Phan Hữu Phước 16/09/1997 8,25 8,00 8,0 Đ   KHÁ TIN HỌC
178 05.0537 Hoàng Thị Trúc Phương 10/04/1997 8,50 9,75 9,5 Đ       GIỎI TIN HỌC
179 05.0545 Vũ Hoàng Duy Phương 12/08/1997 6,50 10,00 9,0 Đ       GIỎI TIN HỌC
180 05.0547 Đào Thị Kim Phượng 18/01/1997 6,50 5,00 5,5 Đ               TB TIN HỌC
181 05.0574 Nguyễn Ngọc Quỳnh 23/10/1997 6,25 6,00 6,0 Đ               TB TIN HỌC
182 05.0575 Phạm Như  Quỳnh 27/04/1997 3,75 6,00 5,5 Đ               TB TIN HỌC
183 05.0580 Trần Thụy Lan Quỳnh 20/09/1997 6,50 7,50 7,5 Đ   KHÁ TIN HỌC
184 05.0589 Phạm Thế Sơn  02/01/1997 5,25 7,00 6,5 Đ               TB TIN HỌC
185 05.0601 Nguyễn Thị Thanh Tâm 25/03/1997 7,75 8,00 8,0 Đ   KHÁ TIN HỌC
186 05.0605 Nguyễn Thị Thiên Thạch 23/10/1997 7,50 7,50 7,5 Đ   KHÁ TIN HỌC
187 05.0606 Phạm Ngọc Thạch 06/02/1997 7,25 9,50 9,0 Đ       GIỎI TIN HỌC
188 05.0608 Hoàng Minh Thắng 25/05/1997 6,25 9,00 8,5 Đ   KHÁ TIN HỌC
189 05.0621 Lê Thị  Thành 23/11/1997 6,00 6,75 6,5 Đ               TB TIN HỌC
190 05.0622 Lưu Quang  Thành 25/08/1997 9,25 10,00 10,0 Đ       GIỎI TIN HỌC
191 05.0633 Nguyễn Thị Thanh Thảo 09/04/1997 6,25 5,00 5,5 Đ               TB TIN HỌC
192 05.0648 Trần Hoàng Ngọc  Thiện 01/01/1997 5,50 9,00 8,0 Đ   KHÁ TIN HỌC
193 05.0651 Trần Phan Vinh  Thịnh 24/10/1997 6,75 6,50 6,5 Đ               TB TIN HỌC
194 05.0658 Nguyễn Thị Thu 15/07/1997 5,25 8,00 7,5 Đ   KHÁ TIN HỌC
195 05.0662 Đỗ Thị Minh Thư 06/01/1997 5,50 5,00 5,0 Đ               TB TIN HỌC
196 05.0669 Trần Thị Quỳnh Thư 28/07/1997 7,00 9,00 8,5 Đ   KHÁ TIN HỌC
197 05.0674 Trần Thị Thanh Thúy 03/08/1997 6,25 5,00 5,5 Đ               TB TIN HỌC
198 05.0676 Huỳnh Thị Thanh Thùy 24/05/1997 7,00 5,75 6,0 Đ               TB TIN HỌC
199 05.0684 Lê Phạm Bảo Thy 02/10/1997 6,75 9,00 8,5 Đ   KHÁ TIN HỌC
200 05.0692 Trần  Tiến 11/04/1997 7,50 9,25 9,0 Đ       GIỎI TIN HỌC
201 05.0693 Trần Tấn Tiên 11/11/1997 6,75 9,25 8,5 Đ   KHÁ TIN HỌC
202 05.0728 Vũ Thị Bích Trang 28/04/1997 7,25 10,00 9,5 Đ       GIỎI TIN HỌC
203 05.0733 Vũ Minh Trí 04/01/1997 7,25 10,00 9,5 Đ       GIỎI TIN HỌC
204 05.0746 Vũ Thị Hạnh Trinh 04/07/1997 5,00 5,00 5,0 Đ               TB TIN HỌC
205 05.0747 Vũ Xuân Ngọc Trinh 06/05/1997 5,00 10,00 9,0 Đ       GIỎI TIN HỌC
206 05.0768 Phạm Thị Hoa Cẩm 20/10/1997 6,00 9,50 8,5 Đ   KHÁ TIN HỌC
207 05.0786 Trần Thị Thanh Tuyền 10/02/1997 5,75 10,00 9,0 Đ       GIỎI TIN HỌC
208 05.0797 Nguyễn Ngọc Phương Uyên 14/02/1997 6,50 7,50 7,5 Đ   KHÁ TIN HỌC
209 05.0799 Trần Minh Trúc  Uyên 15/12/1997 3,00 8,00 7,0 Đ               TB TIN HỌC
210 05.0800 Trần Thị Minh Uyên 08/03/1997 6,50 5,00 5,5 Đ               TB TIN HỌC
211 05.0811 Trần Thị Thanh Vân 25/12/1997 7,25 9,50 9,0 Đ       GIỎI TIN HỌC
212 05.0812 Trần Thị Thu Vân 09/04/1997 5,00 5,00 5,0 Đ               TB TIN HỌC
213 05.0819 Nguyễn Tường Vi 20/12/1997 9,00 9,25 9,0 Đ       GIỎI TIN HỌC
214 05.0820 Trần Thị Thùy Vi 13/03/1997 5,00 6,00 6,0 Đ               TB TIN HỌC
215 05.0829 Nguyễn Hoàng 09/03/1997 7,75 8,25 8,0 Đ   KHÁ TIN HỌC
216 05.0840 Nguyễn Thụy Thảo Vy 01/01/1997 9,25 10,00 10,0 Đ       GIỎI TIN HỌC
217 05.0844 Trần Mai Thúy Vy 15/10/1997 6,50 7,00 7,0 Đ   KHÁ TIN HỌC
218 05.0850 Nguyễn Thị Thanh Xuân 04/09/1997 8,50 8,00 8,0 Đ   KHÁ TIN HỌC
219 05.0855 Phạm Thị  Yến 05/02/1997 8,50 7,00 7,5 Đ   KHÁ TIN HỌC
220 07.0863 Nguyễn Phạm Kiều  Anh 26/06/1997 6,25 9,50 8,5 Đ   KHÁ NHIẾP ẢNH
221 07.0867 Võ Minh Anh 03/06/1997 7,00 9,75 9,0 Đ       GIỎI NHIẾP ẢNH
222 07.0868 Nguyễn Lan Anh 01/01/1997 7,75 9,50 9,0 Đ       GIỎI NHIẾP ẢNH
223 07.0872 Giáp Duy  Anh 16/08/1997 6,25 10,00 9,0 Đ       GIỎI NHIẾP ẢNH
224 07.0873 Nguyễn Thị Minh Anh 13/11/1997 9,00 10,00 10,0 Đ       GIỎI NHIẾP ẢNH
225 07.0880 Lê Thị Ngọc  Ánh 02/03/1997 4,75 9,75 8,5 Đ               TB NHIẾP ẢNH
226 07.0881 Nguyễn Thị  Ánh 30/11/1997 8,75 9,50 9,5 Đ       GIỎI NHIẾP ẢNH
227 07.0883 Mạc Thị Ngọc  Anh  06/01/1997 6,25 9,75 9,0 Đ       GIỎI NHIẾP ẢNH
228 07.0884 Nguyễn Trí Vương  19/10/1997 7,75 10,00 9,5 Đ       GIỎI NHIẾP ẢNH
229 07.0886 Vũ Thái  Bảo 07/10/1997 4,50 9,75 8,5 Đ               TB NHIẾP ẢNH
230 07.0892 Hoàng Quốc  Bảo 28/03/1997 8,50 9,75 9,5 Đ       GIỎI NHIẾP ẢNH
231 07.0893 Nguyễn Hoàng Anh Bảo 23/09/1997 5,25 9,75 8,5 Đ   KHÁ NHIẾP ẢNH
232 07.0894 Nguyễn Đình Bảo 10/03/1997 6,00 9,50 8,5 Đ   KHÁ NHIẾP ẢNH
233 07.0898 Hoàng Thị Ngọc  Bích 01/01/1997 8,00 9,75 9,5 Đ       GIỎI NHIẾP ẢNH
234 07.0907 K' Brỏi 25/06/1997 4,75 9,50 8,5 Đ               TB NHIẾP ẢNH
235 07.0908 Ka  Chang 08/09/1997 6,75 9,50 9,0 Đ       GIỎI NHIẾP ẢNH
236 07.0910 Phạm Kim Chi 18/02/1997 7,25 10,00 9,5 Đ       GIỎI NHIẾP ẢNH
237 07.0911 Đinh Thị Kim  Chi 18/11/1997 7,00 9,50 9,0 Đ       GIỎI NHIẾP ẢNH
238 07.0912 Phạm Tuyết Chi 22/11/1997 8,25 9,50 9,0 Đ       GIỎI NHIẾP ẢNH
239 07.0916 Vũ Minh  Chiến 07/03/1997 5,75 10,00 9,0 Đ       GIỎI NHIẾP ẢNH
240 07.0927 Nguyễn Hùng Cường 09/09/1996 8,50 9,50 9,5 Đ       GIỎI NHIẾP ẢNH
241 07.0930 Lê Triệu  Cường 10/01/1997 6,25 9,50 8,5 Đ   KHÁ NHIẾP ẢNH
242 07.0933 Trần Bạch Kiều Diễm 14/06/1997 8,75 9,50 9,5 Đ       GIỎI NHIẾP ẢNH
243 07.0934 Đỗ Ngọc Diệp 12/09/1997 9,00 9,50 9,5 Đ       GIỎI NHIẾP ẢNH
244 07.0935 Nguyễn Thị Hồng  Dung 18/11/1997 8,50 10,00 9,5 Đ       GIỎI NHIẾP ẢNH
245 07.0936 Nguyễn Thị Ngọc Dung 26/01/1997 5,75 9,50 8,5 Đ   KHÁ NHIẾP ẢNH
246 07.0938 Trần Thị Phương  Dung 17/05/1997 4,25 9,50 8,0 Đ               TB NHIẾP ẢNH
247 07.0939 Vũ Phương  Dung 17/10/1997 5,25 10,00 9,0 Đ       GIỎI NHIẾP ẢNH
248 07.0940 Đinh Thị Thanh Dung 19/09/1997 6,50 9,50 9,0 Đ       GIỎI NHIẾP ẢNH
249 07.0942 Nguyễn An Dũng 24/11/1997 10,00 10,00 10,0 Đ       GIỎI NHIẾP ẢNH
250 07.0944 Phan Huy  Dũng 11/10/1997 7,00 9,75 9,0 Đ       GIỎI NHIẾP ẢNH
251 07.0950 Nguyễn Thái  Dương 26/10/1997 10,00 9,75 10,0 Đ       GIỎI NHIẾP ẢNH
252 07.0951 Lê Linh  Dương 15/02/1997 9,00 10,00 10,0 Đ       GIỎI NHIẾP ẢNH
253 07.0957 Phan Cao Duy 28/09/1997             NHIẾP ẢNH
254 07.0958 Nguyễn Đức  Duy 29/07/1997 6,75 9,50 9,0 Đ       GIỎI NHIẾP ẢNH
255 07.0966 Vũ Ngọc Kỳ  Duyên 01/10/1997 6,25 9,75 9,0 Đ       GIỎI NHIẾP ẢNH
256 07.0967 Lại Thị Hương  Duyên 07/10/1997 7,50 9,50 9,0 Đ       GIỎI NHIẾP ẢNH
257 07.0971 Đinh Thị Mỹ Duyên 25/04/1997 7,75 9,50 9,0 Đ       GIỎI NHIẾP ẢNH
258 07.0975 Bùi Huy Đại 14/08/1997 7,25 9,50 9,0 Đ       GIỎI NHIẾP ẢNH
259 07.0979 Đào Xuân  Danh 16/04/1997 9,50 9,50 9,5 Đ       GIỎI NHIẾP ẢNH
260 07.0983 Phạm Minh  Đạt 25/05/1997 7,25 9,50 9,0 Đ       GIỎI NHIẾP ẢNH
261 07.0989 Đỗ Tiến  Đạt  25/08/1997 6,00 9,50 8,5 Đ   KHÁ NHIẾP ẢNH
262 07.0994 Nguyễn Phương Vĩ  Đình 08/01/1997 9,00 9,50 9,5 Đ       GIỎI NHIẾP ẢNH
263 07.0995 Nguyễn  Thị  Định 07/10/1997 8,00 9,50 9,0 Đ       GIỎI NHIẾP ẢNH
264 07.0999 Trần Huy Đức 04/03/1997 9,50 9,50 9,5 Đ       GIỎI NHIẾP ẢNH
265 07.1000 Phan Đình  Đức 26/08/1997 9,75 10,00 10,0 Đ       GIỎI NHIẾP ẢNH
266 07.1010 Ka Guỳn 25/08/1997 10,00 9,75 10,0 Đ       GIỎI NHIẾP ẢNH
267 07.1018 Trần Gia Hân 19/10/1997 9,75 9,50 9,5 Đ       GIỎI NHIẾP ẢNH
268 07.1027 Đỗ Thị Thúy Hằng 10/02/1997 5,00 9,50 8,5 Đ   KHÁ NHIẾP ẢNH
269 07.1028 Trần Thị Ngọc  Hằng 15/12/1997 6,00 9,50 8,5 Đ   KHÁ NHIẾP ẢNH
270 07.1034 Đinh Thị Hồng Hạnh 23/10/1997 7,75 9,50 9,0 Đ       GIỎI NHIẾP ẢNH
271 07.1038 Đặng Ngọc Hiền 18/09/1996 7,00 10,00 9,5 Đ       GIỎI NHIẾP ẢNH
272 07.1043 Lê Ngọc Hiếu 23/06/1996             NHIẾP ẢNH
273 07.1050 Nguyễn Minh Hòa 01/01/1996             NHIẾP ẢNH
274 07.1058 Nguyễn Quốc  Hoàn 02/02/1997 10,00 10,00 10,0 Đ       GIỎI NHIẾP ẢNH
275 07.1061 Bùi Hữu  Hoàng 01/03/1997 7,50 9,75 9,0 Đ       GIỎI NHIẾP ẢNH
276 07.1062 Trần Văn Hoàng 25/01/1996 7,75 9,75 9,5 Đ       GIỎI NHIẾP ẢNH
277 07.1066 Đỗ Thị Thu Hồng 20/01/1997 6,50 9,50 9,0 Đ       GIỎI NHIẾP ẢNH
278 07.1069 Vũ Hoàng Huân 28/03/1997             NHIẾP ẢNH
279 07.1071 Phạm Thị Nam  Huế 10/07/1997 8,75 10,00 9,5 Đ       GIỎI NHIẾP ẢNH
280 07.1073 Trần Nhị Thanh Huệ 22/05/1997 6,25 9,75 9,0 Đ       GIỎI NHIẾP ẢNH
281 07.1078 Trần Mạnh Hưng 10/06/1996             NHIẾP ẢNH
282 07.1080 Nguyễn Vũ Tuấn Hưng 24/05/1997 7,50 9,75 9,0 Đ       GIỎI NHIẾP ẢNH
283 07.1081 Trần Thanh Hương 11/02/1997 9,50 9,50 9,5 Đ       GIỎI NHIẾP ẢNH
284 07.1082 Trần Kiều Thiên Hương 04/08/1997 5,75 9,50 8,5 Đ   KHÁ NHIẾP ẢNH
285 07.1083 Nguyễn Thị Thu  Hương 20/07/1997 5,00 9,50 8,5 Đ   KHÁ NHIẾP ẢNH
286 07.1085 Trần Thị Quỳnh  Hương 19/12/1997 6,00 9,50 8,5 Đ   KHÁ NHIẾP ẢNH
287 07.1096 Hoàng Quốc  Huy 12/10/1997 8,75 10,00 9,5 Đ       GIỎI NHIẾP ẢNH
288 07.1097 Trần Đức  Huy 30/10/1996 6,50 10,00 9,0 Đ       GIỎI NHIẾP ẢNH
289 07.1109 Bùi Thu Ngọc Huyền 16/03/1997             NHIẾP ẢNH
290 07.1110 Trần Thị Ngọc Huyền 18/10/1997 7,75 9,50 9,0 Đ       GIỎI NHIẾP ẢNH
291 07.1111 Bùi Hoàng Ngọc Huyền 26/01/1997 8,50 9,50 9,5 Đ       GIỎI NHIẾP ẢNH
292 07.1112 Nguyễn Mai Mộng Huyền 04/06/1997 7,25 9,50 9,0 Đ       GIỎI NHIẾP ẢNH
293 07.1125 Trần Ngọc Khôi 02/01/1996 4,50 9,75 8,5 Đ               TB NHIẾP ẢNH
294 07.1128 Nguyễn Thị Ninh  Kiều 21/09/1997 9,00 10,00 10,0 Đ       GIỎI NHIẾP ẢNH
295 07.1130 Đinh Thúy Kiều 04/10/1997 9,50 9,75 9,5 Đ       GIỎI NHIẾP ẢNH
296 07.1131 Vũ Thị Thanh  Kiều 28/02/1997 7,00 9,50 9,0 Đ       GIỎI NHIẾP ẢNH
297 07.1133 Trần Đức  Lâm 22/03/1997 6,50 10,00 9,0 Đ       GIỎI NHIẾP ẢNH
298 07.1135 Nguyễn Quang Lâm 02/01/1997 5,50 10,00 9,0 Đ       GIỎI NHIẾP ẢNH
299 07.1136 Nguyễn Thị Lan 09/09/1997 9,75 10,00 10,0 Đ       GIỎI NHIẾP ẢNH
300 07.1137 Phạm Thị Mai Lan 27/05/1997 9,25 10,00 10,0 Đ       GIỎI NHIẾP ẢNH
301 07.1138 Trần Thị Kim  Lan 22/08/1997 8,50 9,75 9,5 Đ       GIỎI NHIẾP ẢNH
302 07.1141 Trần Thị Mỹ  Linh 15/08/1997 9,00 10,00 10,0 Đ       GIỎI NHIẾP ẢNH
303 07.1144 Nguyễn Thị Thùy Linh 01/01/1997 9,50 9,75 9,5 Đ       GIỎI NHIẾP ẢNH
304 07.1145 Lê Thị Khánh  Linh 07/11/1997 9,25 9,75 9,5 Đ       GIỎI NHIẾP ẢNH
305 07.1154 Huỳnh Anh Tôn Nữ Mỹ Linh 04/10/1997 7,25 9,50 9,0 Đ       GIỎI NHIẾP ẢNH
306 07.1155 Lê Thị Mỹ  Linh 08/03/1997 6,25 10,00 9,0 Đ       GIỎI NHIẾP ẢNH
307 07.1156 Trần Thị Linh 18/04/1997 6,25 9,50 8,5 Đ   KHÁ NHIẾP ẢNH
308 07.1157 Linh 01/01/1997             NHIẾP ẢNH
309 07.1161 Phan Vũ Khánh  Linh  01/02/1997 8,75 10,00 9,5 Đ       GIỎI NHIẾP ẢNH
310 07.1162 Trần Thị  Loan 29/01/1997 8,00 10,00 9,5 Đ       GIỎI NHIẾP ẢNH
311 07.1167 Vương Thành  Long 24/04/1997 7,00 10,00 9,5 Đ       GIỎI NHIẾP ẢNH
312 07.1177 Bùi Thị Thanh  Mai 21/06/1997 6,25 9,50 8,5 Đ   KHÁ NHIẾP ẢNH
313 07.1188 Nguyễn Nhật  Minh 17/09/1997 5,25 9,50 8,5 Đ   KHÁ NHIẾP ẢNH
314 07.1189 Tưởng Công Minh 29/12/1997 5,00 9,50 8,5 Đ   KHÁ NHIẾP ẢNH
315 07.1198 Nguyễn Thúy  Nga 28/04/1997 9,25 9,50 9,5 Đ       GIỎI NHIẾP ẢNH
316 07.1199 Nguyễn Thị Hằng  Nga 14/04/1997 9,25 9,75 9,5 Đ       GIỎI NHIẾP ẢNH
317 07.1205 Trương Nguyễn Kim Ngân 22/12/1997 7,50 9,75 9,0 Đ       GIỎI NHIẾP ẢNH
318 07.1206 Hồ Thảo  Ngân 29/10/1997 7,00 9,50 9,0 Đ       GIỎI NHIẾP ẢNH
319 07.1207 Lý Thị Minh  Ngân 16/09/1997 6,00 9,50 8,5 Đ   KHÁ NHIẾP ẢNH
320 07.1217 Nguyễn Thị Kim  Ngọc 27/05/1997 6,25 9,75 9,0 Đ       GIỎI NHIẾP ẢNH
321 07.1219 Đoàn Phương Bảo Ngọc 02/08/1997 7,75 9,00 8,5 Đ   KHÁ NHIẾP ẢNH
322 07.1223 Trần Thị Bích  Ngọc 18/03/1997 5,50 9,50 8,5 Đ   KHÁ NHIẾP ẢNH
323 07.1228 Đỗ Trung Nguyên 23/07/1997 7,00 9,50 9,0 Đ       GIỎI NHIẾP ẢNH
324 07.1229 Trần Ngọc Thảo  Nguyên 20/08/1997 5,75 9,75 9,0 Đ       GIỎI NHIẾP ẢNH
325 07.1230 Phạm Đức Nguyên 01/05/1997 6,00 9,25 8,5 Đ   KHÁ NHIẾP ẢNH
326 07.1233 Mai Bích  Nhạn 18/01/1997 5,50 9,50 8,5 Đ   KHÁ NHIẾP ẢNH
327 07.1235 Hoàng Minh Nhật 28/04/1997 6,75 9,50 9,0 Đ       GIỎI NHIẾP ẢNH
328 07.1236 Trần Quốc  Nhật  20/02/1997 7,75 9,50 9,0 Đ       GIỎI NHIẾP ẢNH
329 07.1237 Lưu Văn  Nhật  28/07/1997 7,50 9,00 8,5 Đ   KHÁ NHIẾP ẢNH
330 07.1239 Nguyễn Thị Thanh  Nhi 05/09/1997 8,25 9,00 9,0 Đ       GIỎI NHIẾP ẢNH
331 07.1240 Hoàng Thu  Nhi 29/01/1997 7,25 9,00 8,5 Đ   KHÁ NHIẾP ẢNH
332 07.1243 Hoàng Thị Yến Nhi 10/10/1997 7,00 10,00 9,5 Đ       GIỎI NHIẾP ẢNH
333 07.1250 Nguyễn Thị Huỳnh  Như 01/09/1997 4,00 9,50 8,0 Đ               TB NHIẾP ẢNH
334 07.1251 Nguyễn Quỳnh  Như 25/10/1997 8,25 9,75 9,5 Đ       GIỎI NHIẾP ẢNH
335 07.1252 Đỗ Thị Quỳnh Như 05/10/1997 7,00 10,00 9,5 Đ       GIỎI NHIẾP ẢNH
336 07.1253 Phạm Thị Quỳnh Như 22/08/1997 8,00 9,75 9,5 Đ       GIỎI NHIẾP ẢNH
337 07.1261 Trịnh Thị Oanh 11/12/1997 7,75 9,75 9,5 Đ       GIỎI NHIẾP ẢNH
338 07.1262 Vũ Thụy Ngọc  Oanh 07/06/1997 4,50 10,00 8,5 Đ               TB NHIẾP ẢNH
339 07.1263 Phạm Thụy Kiều Oanh 25/10/1996 7,25 10,00 9,5 Đ       GIỎI NHIẾP ẢNH
340 07.1268 Nguyễn Trương Tấn  Phát 30/11/1997 7,75 10,00 9,5 Đ       GIỎI NHIẾP ẢNH
341 07.1270 Trần Tấn  Phát 19/04/1997 3,50 9,50 8,0 Đ               TB NHIẾP ẢNH
342 07.1280 Trần Văn  Phông 11/05/1997 6,75 9,50 9,0 Đ       GIỎI NHIẾP ẢNH
343 07.1290 Vũ Thị Thanh Phương 14/04/1996 5,75 10,00 9,0 Đ       GIỎI NHIẾP ẢNH
344 07.1296 Nguyễn Thị Phượng 23/10/1997 6,25 10,00 9,0 Đ       GIỎI NHIẾP ẢNH
345 07.1297 Tô Thị Phượng 10/10/1997 7,00 9,75 9,0 Đ       GIỎI NHIẾP ẢNH
346 07.1298 Vũ Thị Kim Phượng 14/08/1997 7,75 9,75 9,5 Đ       GIỎI NHIẾP ẢNH
347 07.1307 Trần Hoàng Ngọc  Quí 07/01/1997 8,00 9,75 9,5 Đ       GIỎI NHIẾP ẢNH
348 07.1325 Nguyễn Hồng Sơn 26/06/1997 6,25 9,50 8,5 Đ   KHÁ NHIẾP ẢNH
349 07.1334 Đặng Văn  Tâm 17/01/1997 8,00 9,50 9,0 Đ       GIỎI NHIẾP ẢNH
350 07.1339 Vũ Ngọc Thạch 22/09/1997 7,25 10,00 9,5 Đ       GIỎI NHIẾP ẢNH
351 07.1342 Nguyễn Quốc Thái 24/09/1997 8,25 10,00 9,5 Đ       GIỎI NHIẾP ẢNH
352 07.1347 Nguyễn Chiến Thắng 15/01/1997 6,25 9,75 9,0 Đ       GIỎI NHIẾP ẢNH
353 07.1348 Lê Toàn  Thắng 25/12/1997 5,75 10,00 9,0 Đ       GIỎI NHIẾP ẢNH
354 07.1356 Lê Công  Thành 11/07/1995 7,00 9,50 9,0 Đ       GIỎI NHIẾP ẢNH
355 07.1357 Lê Minh Thành 10/04/1996             NHIẾP ẢNH
356 07.1360 Trần Vũ Xuân  Thành 28/02/1997 5,50 10,00 9,0 Đ       GIỎI NHIẾP ẢNH
357 07.1364 Phạm Minh  Thạnh 20/08/1997 5,50 9,75 8,5 Đ   KHÁ NHIẾP ẢNH
358 07.1365 Phạm Thị  Thao 14/11/1996 7,50 10,00 9,5 Đ       GIỎI NHIẾP ẢNH
359 07.1373 Lê Thị Thu Thảo 23/02/1997 7,50 9,50 9,0 Đ       GIỎI NHIẾP ẢNH
360 07.1391 Bùi Thị Bảo  Thu 02/09/1997 7,25 9,75 9,0 Đ       GIỎI NHIẾP ẢNH
361 07.1402 Vũ Thị Cẩm Thúy 27/09/1997 4,75 10,00 8,5 Đ               TB NHIẾP ẢNH
362 07.1407 Phan Kim Thùy 25/01/1997 7,00 9,75 9,0 Đ       GIỎI NHIẾP ẢNH
363 07.1410 Lê Phương  Thủy 25/03/1997 8,50 10,00 9,5 Đ       GIỎI NHIẾP ẢNH
364 07.1412 Nguyễn Thị Thanh  Thủy 17/09/1997 4,75 9,50 8,5 Đ               TB NHIẾP ẢNH
365 07.1436 Nguyễn Phạm Ngọc Trâm 29/01/1997 7,00 9,75 9,0 Đ       GIỎI NHIẾP ẢNH
366 07.1459 Trần Thị Thu  Trinh 12/10/1997 10,00 10,00 10,0 Đ       GIỎI NHIẾP ẢNH

Tác giả bài viết: VHN

Nguồn tin: TTGDTXLĐ

Tổng số điểm của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá
Click để đánh giá bài viết