TKB tuần 7 - Năm học 2016 - 2017 (áp dụng từ ngày 3/10/2016)

Kính gửi quý thầy, cô!

TKB tuần 7 có điều chỉnh, GV ghi lại để thực hiện, GVCN thông báo cho học sinh. 

     Lưu ý: Các lớp 10A6, 11A4, 11A6  môn QP không xếp được khác buổi thứ 2 nên từ tuần 7 học sinh học lý thuyết, các tiết thực hành sẽ dồn về phía sau để thầy Thi về dạy. Vì vậy, GVBM chuẩn bị kế hoạch dạy học, GVCN các lớp trên thông báo HS mặc đồng phục ngày thứ 2 như các lớp khác.
Xin trân trọng cảm ơn.


Download TKB tuần 7 theo liên kết sau:

/home/uploads/news/2016_09/tkb-tuan-7.xls