Trường THPT Lộc Thanh trân trọng kính mời Quý vị phụ huynh, toàn thể CBGVNV và học sinh tới tham dự chương trình Liên hoan văn nghệ chào mừng 38 năm ngày Nhà giáo Việt Nam và gây Quỹ khuyến học cho nhà trường

Trường THPT Lộc Thanh trân trọng kính mời Quý vị phụ huynh, toàn thể CBGVNV và học sinh tới tham dự chương trình Liên hoan văn nghệ chào mừng 38 năm ngày Nhà giáo Việt Nam và gây Quỹ khuyến học cho nhà trường.