Thống báo về việc kéo dài thời gian nghỉ học của học sinh, sinh viên để phòng, chống dịch bệnh Covid-19

Thực hiện chỉ đạo tại công văn số 770/UBND-VX1 ngày 15/02/2020 của UBND tỉnh Lâm Đồng về việc kéo dài thời gian nghỉ học của học sinh, sinh viên để phòng, chống dịch bệnh Covid-19, nhà trường thông báo học sinh tiếp tục nghỉ học đến hết ngày 29/02/2020. Chi tiết văn bản đính kèm. Trân trọng./.
                                 
 Chi tiết văn bản 770/UBND-VX1

Tác giả bài viết: Nhà trường

Nguồn tin: Nhà trường