Thông báo cho học sinh tiếp tục nghỉ học cho đến khi có thông báo mới


Thực hiện công văn số 3045/UBND-VX1 ngày 19/4/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng về việc tiếp tục cho học sinh, sinh viên, học viên nghỉ học để phòng, chống dịch bệnh COVID-19, nhà trường thông báo đến toàn thể học sinh tiếp tục nghỉ học cho đến khi có thông báo mới. Trân trọng./.
         
     Chi tiết công văn số 3045/UBND-VX1 ngày 19/4/2020

Tác giả bài viết: Nhà trường

Nguồn tin: Sở Giáo dục và Đào tạo Lâm Đồng