Thông báo cho học sinh nghỉ học từ ngày 28/3/2020 đến hết ngày 15/4/2020 để phòng, chống dịch bệnh COVID-19


Thực hiện công văn số 1775/UBND-VX1 ngày 27/3/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng về việc cho học sinh, sinh viên nghỉ học phòng, chống dịch bệnh COVID-19. Nhà trường thông báo đến toàn thể học sinh nghỉ học từ ngày 28/3/2020 đến hết ngày 15/4/2020. Trân trọng./.

        Chi tiết công văn số 1775/UBND-VX1 ngày 27/3/2020

Tác giả bài viết: Nhà trường

Nguồn tin: Sở Giáo dục và Đào tạo Lâm Đồng