Thông báo cho học sinh nghỉ học phòng, chống dịch bệnh nCoV từ ngày 10/02 đến hết ngày 16/02/2020


Thực hiện chỉ đạo tại công văn số 627/UBND-VX1 ngày 07/02/2020 của UBND tỉnh Lâm Đồng về việc cho học sinh nghỉ học để phòng, chống dịch bệnh nCoV từ ngày 10/02 - 16/02/2020, nhà trường thông báo học sinh tiếp tục nghỉ học đến hết ngày 16/02/2020. Trân trọng./.

                Chi tiết văn bản 627/UBND-VX1 của UBND tỉnh Lâm Đồng                

Tác giả bài viết: Nhà trường