THƯ NGỎ MỜI LIÊN HOAN VĂN NGHỆ 14/11/2020 VÀ ỦNG HỘ QUỸ KHUYẾN HỌC NĂM HỌC 2020-2021

Vào lúc 18 giờ 00 phút, ngày 14 tháng 11 năm 2020, trường THPT Lộc Thanh tổ chức Liên hoan văn nghệ và gây quỹ khuyến học. Kính mời toàn thể quý vị phụ huynh, toàn thể các em học sinh trên địa bàn tới tham dự và ủng hộ cho quỹ khuyến học của nhà trường.