Thông báo học sinh đến nhận bằng tốt nghiệp THPT năm 2019
Thông báo học sinh đến nhận bằng tốt nghiệp khóa thi ngày 25/6/2019 từ ngày 02/3/2020 vào các ngày thứ Hai, thứ Tư, thứ Sáu trong giờ hành chính. Học sinh đến nhận bằng cần mang theo Chứng minh nhân dân hoặc Căn cước công dân; Người đi nhận thay cần mang theo Chứng minh nhân dân hoặc Căn cước công dân của người nhận thay và Hộ khẩu của gia đình (Trong Hộ khẩu có tên của người nhận rút thay và người được cấp bằng). Trong thời gian phòng chống dịch bệnh Covid-19 đến nhận bằng vào các buổi chiều thứ Hai, Tư, Sáu trong giờ hành chính. Trân trọng./.