Kết nạp đảng viên mới

Lễ kết nạp đảng

Lễ kết nạp đảng

đ/c Cao Anh Tuấn - Bí thư chi bộ trao Quyết định Kết nạp đảng viên cho đ/c Mai Văn Tuấn
Lúc 13h30, ngày 24/12/2013, Chi bộ Trường THPT Lộc Thanh đã long trọng tổ chức Lễ kết nạp đảng viên cho thầy Mai Văn Tuấn Phó Bí thư đoàn trường. Thay mặt Chi bộ đồng chí Bí thư đã giao nhiệm cho đảng viên mới, đồng thời phân công đảng viên giúp đỡ đồng chí Mai Văn Tuấn trở thành đảng viên chính của chi bộ.

Tác giả bài viết: Quang Vinh