KHU LUYỆN TẬP THỂ DỤC THỂ THAO - QUỐC PHÒNG

KHU LUYỆN TẬP THỂ DỤC THỂ THAO - QUỐC PHÒNG

Sân bóng chuyền (có mái che)


Toàn cảnh sân bóng đá và cầu lông (có mái che)

Khu khán đài sân bóng đá


Một buổi giao lưu với Học Viện Hải Quân tại sân bóng chuyền