Kết quả ủng hộ Quỹ Người nghèo 2013


       Sáng nay, ngày 15 tháng 01 năm 2013, tại Hội trường UBMTTQVN thành phố Bảo Lộc, MTTQVN thành phố Bảo Lộc đã trao giấy tri ân cho Trường THPT Lộc Thanh đã có thành tích trong công tác ủng hộ Quỹ vì người nghèo năm 2013 với tổng số tiền ủng hộ gần 12 triệu đồng.