Đoàn viên thanh niên Trường THPT Lộc Thanh ra quân ngày thứ 7 tình nguyện và chủ nhật xanh

     Đoàn viên thanh niên trường THPT Lộc Thanh ra quân ngày thứ 7 tình nguyện và chủ nhật xanh - Tháng Thanh niên năm 2019.
      Tuổi trẻ trường THPT Lộc Thanh chung tay vì cuộc sống cộng đồng xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh sáng xanh sạch đẹp