HỘI TRƯỜNG

HỘI TRƯỜNG 
   Nơi tổ chức các hoạt động hội họp, sinh hoạt, chuyên đề, ngoại khóa.


Một buổi ngoại khoá của Tổ Toán Tin và Tổ Ngữ Văn