Thông báo cho học sinh nghỉ học phòng, chống dịch bệnh nCoV

Thông báo cho học sinh nghỉ học phòng, chống dịch bệnh nCoV
Thực hiện công văn số 536 ngày 03/2/2020 của UBND tỉnh Lâm Đồng về việc cho học sinh nghỉ học để phòng, chống dịch bệnh nCoV. Nhà trường kính gửi quý CB-GV-NV và học sinh văn bản chi tiết (Tải văn bản tại đây)
 
 

Tác giả bài viết: Nhà tưường

Nguồn tin: Nhà trường