Giải nhất cuộc thi cảm nhận những trang web yêu thương 4/2019

    Trường THPT Lộc Thanh vinh dự nhận 2 giải nhất cá nhân và giải tập thể trong cuộc thi "Cảm nhận những trang sách yêu thương". 
   1. Em Trần Hoàng Bảo Quyên - Lớp 12A3 - Giải Nhất Câu chuyện sáng tác khuyến học hay nhất "Bốn cái túi"
   2. Em Trần Mỹ Hạnh - Lớp 12A6 - Giải Nhất Câu chuyện viết tiếp hay nhất "Đời thừa"