Thông báo danh sách tiết mục được chọn vào vòng chạy chương trình văn nghệ chào mừng 37 năm ngày Nhà giáo Việt Nam và gây Quỹ khuyến học nhà trường.


THÔNG BÁO DANH SÁCH TIẾT MỤC ĐƯỢC CHỌN VÀO VÒNG CHẠY CHƯƠNG TRÌNH VĂN NGHỆ CHÀO MỪNG 37 NĂM NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM VÀ GÂY QUỸ KHUYẾN HỌC NHÀ TRƯỜNG.


Tác giả bài viết: Đoàn trường