Thông báo chương trình tư vấn "Tiếp bước trường thi" năm 2020


Thực hiện công văn số 322/SGDĐT-GDTX ngày 28/02/2020 của Sở Giáo dục và Đào tạo Lâm Đồng về việc tổ chức chương trình tư vấn "Tiếp bước trường thi" năm 2020, nhà trường thông báo đến toàn thể phụ huynh học sinh và học sinh được biết để theo dõi.

     Công văn 
322/SGDĐT-GDTX ngày 28/02/2020 của Sở GDĐT

Tác giả bài viết: Nhà trường

Nguồn tin: Nhà trường