Ban Chấp hành Đoàn trường nhiệm kỳ năm học 2019-2020

Ban Chấp hành Đoàn trường nhiệm kỳ năm học 2019-2020 gồm 15 đồng chí, trong đó giáo viên có 3 đồng chí và 12 đồng chí học sinh
STT HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ  
 
1 Vũ Minh Toàn Bí thư Đoàn trường  
2 Mai Văn Tuấn Phó bí thư Đoàn trường  
3 Trịnh Thị Ngọc Dung UVBTV  
4 Nguyễn Yến Nhi Bí thư chi đoàn 12A6  
5 Phạm Đình Thắng Phó bí thư chi đoàn 12A6  
6 Phan Nguyễn Thảo Mi Bí thư chi đoàn 12A3  
7 Nguyễn Thanh Tâm Bí thư chi đoàn 11A3  
8 Trần Thị Thùy Dung Phó bí thư chi đoàn 11A3  
9 Nguyễn Thiên Phước Bí thư chi đoàn 11A6  
10 Trần Thu Ngân Phó bí thư chi đoàn 11A6  
11 Nguyễn Ngọc Hương Trang Bí thư chi đoàn 11A9  
12 Trần Hoàng Mộng Duyên Phó bí thư chi đoàn 11A9  
13 Trần Thị Mỹ Dung Bí thư chi đoàn 10A3  
14 Nguyễn Hoàng Bích Ngọc Bí thư chi đoàn 10A6  
15 Vũ Minh Đan Phó bí thư chi đoàn 10A6